DOKUMENT: Jedenadvacet bodů volebního programu Pirátů a Fóra Jihlava 2022-26

 • Služby samosprávy pro občany on-line – Zrealizujeme připravený Portál občana, kde bude možné zaplatit poplatky za odpad, pokuty a do budoucna také za parkování.
 • Úřad začleňuje nové pracovní modely a zvyšuje kvalifikaci zaměstnanců – Konkurenceschopné pracovní podmínky pro dobré úředníky, chceme pružnou pracovní dobu, možnost kratších úvazků, vstřícnější prostředí pro ty, co nově přicházejí. Vzdělání pro pracovníky má být funkční, ne zahlcující a neodpovídající realitě.
 • Zefektivnění nakládání s majetkem města – Vytvoříme nové formy hospodaření s byty, nebytovými prostory, sportovními zařízeními, památkami. Díky tomu zajistíme rychlejší a pružnější obsazování volných prostorů, vyšší rozpočet na opravy majetků, efektivnější správa sportovních zařízení a památek.
 • Podpora pro pedagogy MŠ a ZŠ – Rozvineme podpůrné sítě pro pedagogy MŠ a ZŠ v oblasti inkluze, integrace a rovných příležitostí, zvyšování kompetencí či dovedností, digitalizace a využívání aplikací pro administrativu či výuku, pomůžeme při snižování administrativní zátěže.
 • Se zahraničními partnery za rozvojem a inovacemi ve vzdělávání – Uzavřeme spolupráci s partnerskými městy s cílem sdílení praxe a rozvoje kompetencí ředitelů, pedagogů a dětí (Německo, Finsko, Polsko).
 • Digitální škola 21. století – Zavedeme digitalizaci pro řízení škol, pro podporu a usnadňování života pedagogů, pro efektivnější a kvalitnější výuku.
 • Vyšší míra podpory řízení škol – Zaměříme se na vyšší podporu managementu škol v oblasti strategického plánování, rozvoje kvality škol, řízení pedagogů, získávání finančních zdrojů, vytváření sítí spolupracujících partnerů a koordinace, atd.
 • Živá centra městských částí – Rozvineme lokální centra – podpoříme části města a lokální spolky, podpoříme komunitní aktivity a participaci obyvatel.
 • Aktivní život v zelených koridorech – Podpoříme spolky organizující sportovní veřejné aktivity pro všechny generace. Oživíme Stříbrné údolí a zelený okruh.
 • Spolkový a komunitní život jako koření města – Podpoříme aktivní občany zejména prostřednictvím spolků a spolkového či komunitního života s důrazem na propojování, spolupráci a dialog. Podpoříme také adaptaci cizinců s primárním zaměřením na válečné uprchlíky z Ukrajiny.
 • Architektonicky kvalitní veřejné prostory s preferencí pěších – Opravy ulic a náměstí, které budou vyvolané špatným stavem technické infrastruktury, využijeme jako příležitost posunout veřejný prostor v centru i mimo něj na vyšší úroveň, budeme stavět ulice pro lidi nejen pro auta. Do péče o centrum města investujeme 50 mil. Kč ročně. Přichystáme projekt revitalizace náměstí Almy Rosé (před Dělnickým domem).
 • Revitalizace Masarykova náměstí – Začali jsme výsadbou stromového pokojíčku před radnicí a budeme pokračovat dalšími etapami tempem 30 mil. Kč ročně.
 • Management veřejného prostoru s důrazem na centrum – Konečně uklidíme veřejný prostor, postaráme se o zeleň, doplníme mobiliář a vodní prvky, budeme průběžně opravovat drobné závady na chodnících, apod. Vytvoříme multifunkční prostor pro všechny.
 • Rozvoj Stříbrného údolí – Do Stříbrného údolí doplníme mobiliář, volnočasové aktivity, dostupnostá venkovní sportoviště (např. workout hřiště). Oživíme Starou plovárnu – citlivými zásahy zabydlíme okolí, aby plovárna byla městským parkem, doplníme sezení, přírodní prolézačky, přístup k vodě. Začneme připravovat přírodní koupání ve městě, nejlepší se pro něj zdají Stará plovárna, Borovinka nebo rybník za prádelnou.
 • Veřejné WC v provozovnách – Nabídneme provozovnám ve městě benefity za otevření WC veřejnosti. Údržba veřejných WC je drahá a nikdy jich nebude dost, spolupráce s provozovnami se osvědčila např. na Praze 7.
 • Modeta pro Jihlaváky i cestovní ruch – Areál Modety oživíme dočasným komunitním provozem a připravíme projekt velké rekonstrukce pro kulturu a cestovní ruch, abychom byli připraveni na dotace. ZOO má v Modetě své místo, ale jinak – zvířecí svět i ekologická témata přiblíží návštěvníkům interaktivní expozice.
 • Reakce na změnu klimatu – Rozjedeme naplňování adaptační strategie, kterou jsme nyní nachystali, zrealizujeme adaptační i mitigační opatření. Např. vytvoříme útočiště pro zranitelné skupiny při vlnách veder, horku, suchu a postupně proměníme parkovací plochy v chladnější a propustnější místa s větším množstvím zeleně.
 • Urbanisticky a architektonicky kvalitní a udržitelné městské stavby – Důležité stavby v Jihlavě řešíme pomocí architektonických soutěží, jsme na to hrdí a závidí nám to i jiná velká města. Budeme pořádat architektonické soutěže, vybírat dobré projektanty, informovat a zapojovat veřejnost a využívat adaptační opatření.
 • Efektivnější hospodaření s byty – Zrevitalizujeme a rozšíříme bytový fond prostřednictvím nové městské společnosti pro hospodaření s byty. Opravíme a zabydlíme prázdné byty nebo umožníme nájemníkům, aby si je opravili sami, rozšíříme portfolio městských bytů, vhodné domy využijeme pro ubytováni jako podporu cestovního ruchu.
 • Výstavba a kvalitní územní plánování – Postavíme bytové domy, budeme spolupracovat s developery a investory, zjednodušíme život developerům kvalitní výstavby – cílem je zvýšit rychlost a množství výstavby bytových domů.
 • Rozvoj různých typů bydlení, progresivní a kreativní přístup k dostupnému bydlení – Budeme podporovat všechny formy bydlení pro různé cílové skupiny s důrazem na zvýšení obecné dostupnosti bydlení (například družstevní bydlení, komunitní bydlení pro seniory, sociální a bezbariérové bydlení).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů