DOKUMENT: Odpověď spolku Transparentní doprava na prohlášení města Třebíč

Začátkem října poslal spolek Transparentní doprava dopis zastupitelům města Třebíč (dokument zde).

Na internetu bylo zveřejněno Prohlášení města Třebíč (dokument zde) k veřejné zakázce na provoz MHD, kterým město reaguje na upozornění Spolku transparentní dopravy.

Spolek Transparentní doprava zaslal do Třebíče odpověď (publikujeme bez redakčních úprav):

Město se bohužel namísto řešení snaží situaci záměrně zamlžit a tak nám nezbývá než reagovat.

1) Radnice zadala do veřejné zakázky nereálnou hodnotu a mohla vzbudit u uchazečů dojem, že chce redukovat objem peněz na dopravu.

Město Třebíč v zadávací dokumentaci uvedlo předpokládanou hodnotu zakázky bez další specifikace.

Předpokládaná hodnota zakázky dle našeho názoru zahrnuje veškeré náklady na zajištění předmětné dopravy. Není tak možné připustit účelovou interpretaci o tom, že výsledná částka není tak vysoká díky dalším efektům, které prezentuje město Třebíč.

Za alarmující považujeme, že zakázka s předpokládanou hodnotou 35.000.000,- Kč za jeden rok plnění má být zadána dopravci TRADO-MAD za 58.549.400,- Kč ročně. Pokud byla předpokládaná hodnota skutečně stanovena dle současných cen, znamená to, že současný dopravce zdražuje na 170 % původní ceny.

Žádný zastupitel nebo radní města by nesouhlasil, pokud by mu stavební firma řekla, že mu postaví dům za 3.000.000,-Kč a pak se jí to povedlo za 5.100.000,-Kč. Proti takovému „odhadu“ by jistě bojovali. Pokud se však jedná o peníze z rozpočtu města a nikoliv rozpočtu osobního, považují „odhad za odpovídající předchozím zkušenostem“ a tedy „podle zákona“ (!). A tím má být věc odbyta.

Místostarosta Mgr. Pavel Pacal se snaží celou věc množstvím čísel zamlžit: „Celková nabídková cena ročních nákladů pro 910 000 km je 58.549.400 Kč za rok. Po odečtení výkonů pro třetí subjekty (obce, firmy), uvažované redukci nevytížených spojů na zhruba 881 000 km a odečtu předpokládaných tržeb by náklady na MAD v roce 2017 neměly překročit 41,5 mil ročně. „Při porovnání současného stavu a nových podmínek dochází k navýšení ceny zhruba o 3 miliony ročně, což v rozborech předložené nabídky odpovídá navýšení podílu na mzdy řidičů o 2,66 Kč na kilometr. Vzhledem k aktuálnímu stavu na trhu práce s řidiči autobusů to není překvapivý krok,“ uvedl Pavel Pacal.“

Jen stěží si lze představit, že občané přijmou krátkozrakou logiku pana místostarosty, že vlastně nevadí přemrštěná cena dopravy v Třebíči, když její část zaplatí také okolní obce. Ovšem ještě skandálnější je to, že město nepovažuje za součást ceny dopravy jízdné, které se v důsledku této „soutěže“ chystá zvýšit (údajně minimálně o 2 Kč) a domnívá se, že bude pro občany stravitelnější, pokud zaplatí dvakrát  ze dvou kapes – jednou ze své vlastní a pak ještě z rozpočtu města.

Nám nezbývá konstatovat, že cena ve výši 64 Kč na 1 km, je alespoň pokud je nám známo, bezkonkurenčně jedna z nejdražších v ČR, bez ohledu na to, kdo se na ni skládá a jak se ji město snaží ve svých prohlášeních zamlžit.

2) Radnice dala do zadávacích podmínek požadavky na velikost vozového parku, technické vybavení vozidel a na provozní prostory, které jiný dopravce nemá šanci v rekordně krátkém čase splnit.

Nezpochybňujeme možnost zadavatele stanovit si téměř libovolné technické požadavky. Otázkou je však vždy jejich účelnost a peníze, které budou tyto požadavky stát.

Co se týká argumentace města Třebíč ke stanoveným požadavkům zadávací dokumentace, ta je ve stylu „my o voze, oni o koze“.

Město Třebíč uvádí, že mu vyčítáme, že si vůbec ve smlouvě po dopravci dovolilo požadovat určitou kvalitu vozového parku a určité technické zázemí. Argumenty Spolku transparentní dopravy ale směřovaly k tomu, že nový dopravce nemá na pořízení těchto nových autobusů a dalšího vybavení dostatek času. Nedostatek konkurence logicky povede k absurdně vysoké ceně.

Je obecně známým faktem, že ÚOHS zrušil zadávací řízení Královéhradeckého kraje právě z toho důvodu, že kraj poskytl na pořízení autobusů pouze 4 měsíce, čímž diskriminoval nové dopravce a zvýhodnil dopravce stávající.

Standardní dodací lhůta autobusů je 6 měsíců. Autobusy se nevyrábějí na sklad a není možné argumentovat tím, že si dopravce mohl zajistit autobusy předtím, než mu bylo sděleno, že ve výběrovém řízení uspěl. Tedy pokud dopravce uspěje, (tedy teprve po té, co je v soutěži vybrán) objednává techniku. Nikdo nemá techniku v této specifikaci jen tak na dvoře, aby čekal, zda pro ni sežene uplatnění. Jen vítězný uchazeč tuto techniku – jako náhodou – má. Nabízí se tedy otázka, není to právě proto takto vypsáno, protože jenom stávající dopravce tuto techniku má k dispozici ihned?

Pokud by město Třebíč sledovalo trendy, zjistilo by, že je obvyklé nechat dopravci 9 měsíců na přípravu provozu dle nové Smlouvy. Zde to však vypadá, že to právě mělo být tak aby to nikdo stihnout nemohl. Jaký div, že se nikdo jiný nepřihlásil. Vždyť právě vhodně a včas vypsaná soutěž zajistí dostatečný počet uchazečů, kteří si o ceny zasoutěží. Právě pak v těchto soutěžích je možné vybrat tu nejlepší cenu!

Pro úplnost doplňujeme, že jízdní řády celkem přesně určují rozsah požadované dopravní obslužnosti. To znamená, že z nich je patrné, kolik autobusů je potřeba na zajištění zakázky, a město je si toho samozřejmě vědomo.

3) Požadavek na kryté stání autobusů je bizarní a vyhovuje pouze stávajícímu dopravci.

Kryté stání bylo uvedeno jako Smluvní požadavek, a proto ho musí dopravce splnit.

Je pravdou, že nikde nebyl uveden požadavek z jakého důvodu a jak má kryté stání vypadat. O to je celá argumentace města Třebíč podivnější, protože pokud to byl pro něj tak zásadní kvalitativní požadavek, měl být blíže specifikován, což nebyl.

Dále argumentovat tím, že zastřešená hala má pomoci proti zamrzání oken a sněhové pokrývce na vozidlech, je v celku úsměvné. Všimněte si, že město Třebíč nestanovilo ani požadavek na to, že kryté stání musí být uzavřené nebo vyhřívané.

Zamrzání oken a sněhu na autobusech může například zabránit včasný příchod řidiče před směnou nebo zaměstnání garážmistra, tak jak je tomu ve většině případů ve zbytku ČR, což bude jistě levnější řešení než výstavba krytého stání. Radní města Třebíč se pravděpodobně nedávno přistěhovali z Finska, kde přívaly sněhu a ledu v metrových závějích od října do května trápí všechny autobusy. Pouze pak by totiž jejich požadavek na krytá stání autobusů za peníze občanů bylo možno považovat za požadavek v souladu „s péčí řádného hospodáře“.

Dále si dovolujeme upozornit, že nový dopravce by musel například začít stavět kryté stání nyní, tedy v 10. měsíci a musel by ho postavit do 31. 12. 2016 včetně souvisejícího stavebního řízení, což je samozřejmě pro nového dopravce nerealizovatelné a je toho schopen jen stávající dopravce. Pronájem takových prostor, kam zaparkujete 25 autobusů, takové prostory nejsou jednoduchá a snadno dostupná věc. Že by třeba hokejová hala? Opět se nabízí otázka, jestli právě proto nebyl tento nenápadný, zdánlivě neškodný a nijak blíže nespecifikovaný požadavek součástí ZD, protože ho nově příchozí dodavatel bude jen těžko naplňovat.

Kryté stání pro autobusy není běžné u komunálních dopravních podniků, které zamrzání oken a odstranění sněhu z vozidel řeší výše popsaným způsobem, tedy včasným příchodem řidiče nebo pomocí garážmistra. Zastřešené stání autobusů ostatně nemá ani Dopravní podnik hl. m. Prahy, a to je dopravní podnik dříve známý svými odvážnými (a orgány činnými v trestním řízení řešenými) investičními akcemi.

Je nepochybné, že požadavek na kryté stání pouze zbytečně prodražuje zakázku a je v zájmu nikoliv občanů, ale pouze stávajícího dopravce.

4) Město si nechalo nabídnout naprosto nepřijatelně vysokou cenu a přistoupilo tím na drastický nárůst cen veřejné dopravy. Městskému rozpočtu tak hrozí škoda v řádech desítek až stovek milionů korun.

Město Třebíč opět mlží a neargumentuje jasnými čísly, tedy kolik platí cenu dopravního výkonu na 1 km dle stávající smlouvy a kolik bude platit za 1 km dle nové smlouvy.

Věříme, že pokud se srovnají tato čísla, bude cenový rozdíl zřetelný bez ohledu na zavádějící tvrzení města o redukci nevytížených spojů.

Nezpochybnitelným faktem je, že zakázka s předpokládanou hodnotou 35.000.000,- Kč za jeden rok plnění má být zadána dopravci TRADO-MAD za 58.549.400,- Kč ročně. Předpokládanou hodnotu přitom město Třebíč prý určilo podle současných cen.

Výběrové řízení nelze považovat za transparentní, protože Zadávací dokumentace vykazuje mnoho vad. Město Třebíč mohlo vítěznou nabídku odmítnout, soutěž zrušit a zajistit dopravní obslužnost na přechodné období jinou formou výběrového řízení (například jednacím řízením bez uveřejnění). Tak jak to v obdobných případech udělali v jiných městech a krajích.

Město se zde vlastní vinou, vhodným načasováním pro stávajícího dopravce a především jednostranně nastavenými podmínkami dostalo do situace, kdy argumentuje, že je povinno zajistit dopravní obslužnost a tedy vlastně není možnost dělat cokoli jiného a musí za to zaplatit horentní sumu.

Ovšem ani nyní to není pravda a stále je možnost pro město a jeho občany tyto prostředky zachránit.

(bez redakčních úprav, nekráceno)

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů