DOKUMENT: Prohlášení náměstka Kaliny k „milionovému“ odvolání SVAKu

Vážená zastupitleko, Vážený zastupiteli

Členské obce SVAK Jihlavsko                                                                                                                          V Jihlavě 25. 4 2016

Věc: Stanovisko k Stanovisku SVAK k prohlášení SMJ ze dne 15.4.2016

Vážení zastupitelé členských obcí Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko.

KalinaZpůsob vedení Vašeho Svazu se přímo a negativně dotýká i města Jihlava, jehož občany jsem byl zvolen jako zastupitel, a proto musím reagovat na přípis pana doktora Šurky členským obcím ze dne 15.4.2016.

Jako ZM Jihlava považuji za nezbytné Vás upozornit na nepřesnosti, či zkresleně formulovaná tvrzení obsažená v přípise doktora Šurky členským obcím, ze dne 15.4. 2016.

Soudního jednání, na kterém byla žaloba Svazu na zaplacení 17 mil. Kč zamítnuta, jsem se dne 5.4.2016 osobně zúčastnil. A to na rozdíl od zástupce(ů) vašeho Svazu, za který nepřišel vůbec nikdo.

Opravdu považujete částku 17 mil. Kč ze společných peněz Svazu za natolik zanedbatelnou, aby nikomu z vedení Svazu nestála za to, aby došel do budovy soudu a jednání se zúčastnil?

Pan doktor Šurka Vám sděluje, že nelze předjímat, jak odvolací soud rozhodne, a že by to bylo věštění z koule.

Je pravda, že nelze předjímat, jak odvolací soud rozhodne. Zato je pravda, že „lze předjímat“, že odvolání v této věci bude Svaz stát zcela jistě 850.000,- Kč ze společných peněz na soudním poplatku, a minimálně 312.619,23 Kč na nákladech právního zastoupení (stejná částka jako v prvním stupni).

Opravdu považujete částku 1.162.619,23 Kč ze společných peněz Svazu za natolik zanedbatelnou, aby nestála za to, aby Vás na tuto okolnost pan doktor Šurka alespoň upozornil?

Příklad s věštěním z koule mi přijde nesprávný. Na jednání soudce naprosto jasně a srozumitelně vysvětlil, proč je pohledávka Svazu promlčená. Promlčení je sice složitá právní otázka, ale soudce ji dokázal vysvětlit tak jednoduše, že ji pochopí i normální člověk.

Rozsudek i jeho odůvodnění je samozřejmě dostupný na stránkách SM Jihlava a to www.jihlava.cz.

Opravdu se spokojíte s tím, co Vám předkládá k prostému uvěření pan doktor Šurka se svými řečmi o složité právní otázce?

V rámci objektivního vyhodnocení uvedeného právního sporu předpokládám, že Vám váš právní zástupce sdělil, že s otázkou promlčení má v Kraji Vysočina již minimálně jednu zkušenost. Ve prospěch městyse Budišov pan doktor Šurka žaloval částku 110 mil. Kč, a i v tomto případě byla promlčená, a soud žalobu zamítl z důvodu promlčení. Pan doktor se odvolal, ale Krajský soud v Brně zamítavý rozsudek potvrdil (jestli při tom věštil z koule nebo ne, to Vám jistě sdělí pan doktor Šurka. Na nákladech právního zastoupení úspěšného žalovaného zaplatil klient pana doktora Šurky přes milion korun.

Před samotným jednáním Krajského soudu v Brně, na kterém bylo o odvolání rozhodnuto, se pan doktor Šurka usilovně snažil přesvědčit protistranu, aby požádala o odročení a domluvila se s ním na narovnání, „aby obě strany byly spokojené“. Přes tuto zoufalou snahu se jednání konalo a soud na něm uspokojil žalovaného, protože nárok byl promlčený.

Možná oceníte u svého právního zástupce vytrvalost, pokud tedy nedáváte raději přednost účelnosti vynaložených prostředků. A to z toho důvodu, že pan doktor Šurka, v tomto případě, uplatnil dovolání k Nejvyššímu soudu, a určitě ani v tomto případě nelze věštit z koule, jak Nejvyšší soud rozhodne. Pokud by však i tento soud rozhodl, že k promlčení došlo, pak ještě zbývá Evropský soud pro lidská práva, a pokud by i ten zklamal, pak je na místě obrátit se na intergalaktický soud.

Všechny tyto postupy jsou možné, otázka pouze zní: je to rozhodnutí pana doktora Šurky, nebo Svazu, rozhodl o podání odvolání pan doktor Šurka nebo předsednictvo Svazu? Ponese pan doktor Šurka odpovědnost za promlčení pohledávky, nebo zbytečné náklady na žalobu a odvolání ponese Svaz ze společných peněz?

Veřejně přístupný zápis jednání předsednictva Svazu, které se konalo dne 5.4.2016, neobsahuje ani slovo o nějakém odvolání. O odvolání tedy asi rozhodl pan doktor Šurka sám. Demokraticky a samojediný, tedy jednohlasně, jak se dříve říkalo. Přitom při jiné příležitosti pan doktor Šurka osočoval Jihlavu, že za ni rozhodují advokáti, a že se její zastupitelé bojí cokoliv rozhodnout. No, selský rozum mi říká, že je to přesně naopak.

O podání odvolání za 1 mil. Kč rozhoduje pan doktor Šurka, a ne orgány Svazu. Opravdu to považujete za normální?

Zaklínání se obranou členských obcí, aby nedošlo k poškození jejich zájmů, jsou pouhá slova. Copak nepoškozuje členské obce právě to, že vypořádání Jihlavy neproběhlo podle stanov Svazu ani podle příslušné právní normy, jak píše pan doktor Šurka, a kterou ani nepojmenoval, abyste si mohli Vy sami posoudit, co je správné a co ne?

A nakonec další otázky, které vzbudil pan doktor Šurka svým dopisem členským obcím.

Víte, že ve vyjádření Městskému soudu v Praze (v jednom z 8 řízení s Jihlavou) pan doktor Šurka napsal, že smlouva o založení Svazu není vůbec ani v části veřejnoprávní, ale je celá soukromoprávní? Sdělil Vám pan doktor Šurka, jestli je to jeho názor, nebo vedení Svazu? Sdělil Vám pan doktor Šurka, že tímto postupem nabourává samotné ekonomické základy Svazu? Protože pokud je smlouva o založení Svazu soukromoprávní, pak všechny smlouvy o převedení majetku obcí Svazu včetně toho privatizovaného vyžadovaly zveřejnění záměru, jinak jsou neplatné. Víte, zda obce svěřily Svazu majetek za více než 1 miliardu korun platně?

Svaz uzavřel s Jihlavou dne 26.6.2014 dohodu o podmínkách realizace stavby, v níž byl výslovný souhlas Svazu k tomu, aby Jihlava realizovala stavbu „Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy“, a také to, že nově vybudované a zkapacitněné kanalizace vybuduje Jihlava svým nákladem, na své nebezpečí a do svého vlastnictví (pokud chcete, můžete si dohodu přečíst na www.jihlava-cz).

Víte, že Svaz Jihlavě dne 26.1.2016 v příkrém rozporu s obsahem dohody ze dne 26.6.2014 sdělil, že vlastníkem dotčených kanalizací je on, že pouze on mohl jako vlastník na nich provádět udržovací práce, že Jihlava provedla práce na těchto kanalizacích protizákonně a bez souhlasu Svazu, a že výsledek rekonstrukce je v majetku právě Svazu a ne Jihlavy. Víte, že v důsledku toho vznikne Jihlavě škoda ve výši zmařené dotace cca 91 mil. Kč, za kterou ponese odpovědnost Svaz?

Opravdu považujete tento postup Svazu za obranu členských obcí, aby nedošlo k poškození jejich zájmů?

Já to považuji za vědomé a účelové poškozování Jihlavy.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů