(DOKUMENT) Žádost hejtmana Vysočiny V. Schreka (ODS) o prodloužení nouzového stavu

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás a Vaším prostřednictvím na vládu České republiky, podle ustanovení § 3, odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s následující žádostí o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky, neboť zjevně není možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení pouze v rámci stavu nebezpečí. Tuto žádost považuji za naléhavou a důležitou, a to s vědomím, že jsou stále ohroženy životy a zdraví velkého počtu osob a že mohou vznikat a vznikají rozsáhlé újmy na právech, svobodách občanů i rozsáhlé hospodářské škody.

České republika, stejně jako mnoho jiných států v Evropě a v celém světě, se již zhruba jeden rok potýká s dopady epidemické situace způsobené virem SARS CoV-2. Náš stát danou situaci řeší již mnoho měsíců v rámci nouzového stavu, tedy jako krizovou situaci. Využití tohoto právního nástroje je dle mého názoru na místě, neboť je krizovou situací postiženo území celého státu a zároveň se jedná o nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje zejména životy a zdraví osob, ale i další hodnoty.

Se znepokojením jsem sledoval vývoj jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ta dne 11. 2. 2021 odmítla žádost vlády o prodloužení nouzového stavu. Celoplošně vyhlášený krizový stav na území České republiky skončí dnes, dne 14. 2. 2021.

Tímto rozhodnutím se dostávají všechny kraje naší země do svízelné situace. Hejtmané nemají pro řešení pandemie dostatečné nástroje krizového řízení. Hejtman nemůže vyhlásit některá potřebná krizová opatření, která může nařídit za nouzového stavu pouze vláda. Formu náhradního řešení vydáváním mimořádných opatření Ministerstvem zdravotnictví, která by suplovala krizová opatření vlády, nelze využít v plném rozsahu.

Jako hejtman kraje mám oprávnění, za splnění zákonných podmínek, vyhlásit krizový stav nižšího stupně – stav nebezpečí. Pro řešení vzniklé situace na území celé České republiky považuji tento způsob za nedostatečný a nesystémový. Nedovedu si představit ústřední koordinaci takto přijímaných lokálních opatření, která by byla srozumitelně a přehledně komunikována s občany naší země.

Aktuální trendy vývoje epidemické situace nenasvědčují, že by mohlo dojít k jejímu brzkému zlepšení. Naopak, při ukončení nouzového stavu a pozbytí účinnosti nařízených krizových opatření hrozí zvýšené riziko šíření viru v populaci a nárůst počtu nakažených osob vyžadujících intenzivní péči. Tento vývoj může vyústit v přetížení zdravotnického systému kraje i celé naší země. Mohlo by nastat množství dalších kritických důsledků, a to prakticky ve všech sférách života společnosti.

Jsme v situaci, kdy se nám v populaci objevily a lavinovitě se šíří nové mutace koronaviru způsobujícího onemocnění COVID-19, které se jeví jako více nakažlivé. Dalším faktorem je vysoká zátěž nemocnic, zejména specializovaných pracovišť a kapacit vyhrazených pro léčbu pacientů s COVID-19 (lůžka s podporou plicní ventilace, jednotky intenzívní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení). Přeplnění některých pracovišť si vyžaduje celostátní koordinaci kapacit. Zdravotnický personál i personál organizací poskytujících sociální služby je po mnohaměsíčním přetížení vyčerpaný, mnozí členové pracovních týmů jsou na pokraji fyzických i psychických sil. Projevuje se i snížená akceptace ochranných protiepidemických opatření ze strany části veřejnosti. V neposlední řadě řešení epidemie má i silné mezistátní přesahy (nejen ve vztahu k sousedním státům).

Vzhledem k těmto okolnostem a na základě doporučení Bezpečnostní rady Kraje Vysočina (usnesení č. 01/01/2021/BRK ze dne 12. 1. 2021) Vás, vážený pane premiére, a Vaším prostřednictvím vládu České republiky, žádám o vyhlášení nouzového stavu dle čl. 5 a čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění, a to na dobu do 28. 2. 2021. Situaci považuji za natolik vážnou, že vzniklé ohrožení není možné účelně odvrátit v rámci stavu nebezpečí. Proto tuto žádost podávám ke splnění mé právní povinnosti vyplývající z ustanovení § 3, odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dále uvádím, že odpovědnost za rozhodnutí o této žádosti a plná odpovědnost za následně případně vyhlašovaná krizová opatření a jejich rozsah spočívá v souladu s ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., v platném znění, výhradně na vládě České republiky. Tuto žádost podávám v plném souladu s unesením Rady Asociace krajů České republiky č. 18 ze dne 14. 2. 2021.

AKTUALIZOVÁNO: Dopis předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila čtěte přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů