Ekonomické vedení JHMD nebylo a není hospodárné, řekl soud

Insolvenční soud nejspíš nikoho nepřekvapí, ani nesdělí nic nového, pokud nyní uvede, že má velké pochybnosti o počínání Jindřichohradeckých místních drah jako dlužníka (a jejího vedení) ve vztahu k majetkové podstatě, péči o ní a uchování její hodnoty, nejen z poznatků o jejich (ne)konání v období před zahájením tohoto insolvenčního řízení, ale rovněž v jeho průběhu.

Ekonomické vedení Jindřichohradeckých místních drah a nakládání s jejich majetkem, resp. provozování jejich podniku podle soudu nebylo (a evidentně stále není) hospodárné a přes dlužníkem a jeho vedením deklarovaný opak s pravděpodobností blížící se jistotě vede k jeho postupnému (nezanedbatelnému) zmenšování a v tomto směru k evidentnímu poškozování jejích věřitelů.

Pochybnosti soudu v tomto směru nebyly rozptýleny ani za období posledních čtrnácti dnů od počátku února, tedy za období účinnosti rozhodnutí o předběžném opatření, když zejména reportování insolvenční správkyně o tomto období ústící v návrh na vydání předběžného opatření č. 2 nedokládají fungování Jindřichohradeckých místních drah a kooperaci s insolvenční správkyní v míře, jakou soud nařízeným předběžným opatřením sledoval.

Soud má pocit, že se příliš na dosavadním stavu nezměnilo a veškerá součinnost Jindřichohradeckých místních drah s insolvenční správkyní se zúžila na zdánlivě intenzivní (ale z hlediska účelu a základních zásad insolvenčního řízení bezvýslednou) vzájemnou komunikaci s okázalou slovní ekvilibristikou týkající se především méně závažných skutkových okolností a obhajoby vlastních postojů či dřívějších vyjádření, zatímco efekt, který soud přijetím dosavadního předběžného opatření sledoval, tj. především intenzivní péče a ochrana majetkové podstaty, zůstává – ku škodě věřitelů – stále nenaplněn.

Jen tak mimochodem (aniž by soud nyní nutně označoval viníky): skutečně má být akceptovatelné, že havarijní (krizové) události a stavy se řeší až v řádu několika dní a nikoliv hodin? Pro soud tedy rozhodně ne.

Soud má na základě výše uvedeného za osvědčené, že dlužnice v dosavadním průběhu řízení stále neplní řádně své zákonné povinnosti, nepředkládá insolvenční správkyni jí vyžádané doklady zejména za účelem posouzení řádné péče o majetkovou podstatu a vedení podniku dlužnice. Její přístup (zejména nedostatečná či spíše absentující kooperace s insolvenční správkyní) zavdává i nadále důvodné pochybnosti o tom, zda z její strany nedochází k zatajování skutečností významných pro řízení a pro rozhodování soudu a věřitelů o dalším průběhu řízení či zkreslování hospodářských výsledků, majetkové situace či reálného aktuálního stavu podniku, jehož zamýšlenou reorganizaci nadále proklamuje.

Soud vědom si své povinnosti realizace vlastní dohlédací činnosti (§ 10 a 11 insolvenčního zákona), respektu k základním zásadám insolvenčního řízení (§ 5 insolvenčního zákona) i preferenci společného zájmu věřitelů [§ 2 písm. j) insolvenčního zákona] proto nehodlá nečinně přihlížet potenciální devastaci tohoto nejen historicky, ale rovněž kulturně cenného artefaktu, jenž je již více než celé století nedílnou součástí naší krajiny. Nehodlá riskovat sebemenší hrozbu snižování její hodnoty. Přestože je v zájmu efektivity insolvenčního řízení připraven co nejdříve nařídit přezkumné jednání, jakož i navazující první schůzi věřitelů, na které věřitelé rozhodnou o způsobu řešení úpadku dlužnice, bude se vzhledem k platné právní úpravě nepochybně jednat o období počítané v řádu několika týdnů, spíše však jednotek měsíců a záležet při tom bude i na součinnosti některých procesních subjektů (zejména insolvenční správkyně, pokud jde o přípravu podkladů pro přezkumné jednání i rozhodování věřitelů na jejich první schůzi).

I v tomto období, resp. právě v tomto období bude ale potřeba udržet hodnotu majetkové podstaty nezměněnou a zachovat potencialitu budoucího obnovení provozu úzkokolejky v závislosti na avizované rozhodnutí věřitelů o způsobu řešení úpadku dlužnice. Právě za tím účelem soud posílil dne 15. 2. 2023 i postavení prozatímního věřitelského výboru tím, že zvýraznil jeho význam a reprezentativnost jeho významným rozšířením o další zájemce.

Čas pro záchranu úzkokolejky se totiž objektivně krátí. Soud je shodně s prozatímním věřitelským výborem přesvědčen o tom, že je nyní úkolem všech procesních subjektů (konečně už) nastartovat efektivní spolupráci a transparentní kontrolu nad udržováním (hodnoty) majetkové podstaty zejména ve vztahu k rozsáhlému a geograficky do dvou krajů rozprostřeného (specifického) majetku, jenž je z hlediska případného uspokojování pohledávek přihlášených věřitelů klíčovým.

Insolvenční soud označil chování Jindřichohradeckých místních drah za nedbalé a nedůsledné (více zde). O možném odchodu SFDI z prozatímního věřitelského výboru čtěte více přímo zde. Věřitelé stále hledají průsečík zájmů – více zde. O plánech na „prázdninový“ režim má JHMD informovat Jihočechy i Vysočinu (více zde). Hospodaření JHMD nebylo a není hospodárné, prohlásil insolvenční soudce (více zde). Rozjezd úzkokolejky se dá stihnout do léta, věří majitel Gepard Express (více zde). Majetek úzkokolejky odmítají pojišťovny pojistit (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů