Firma M-kovo napadla správní žalobou stavbu kanalizace ČOV v Rantířově

Spory v Rantířově mezi majitelem firmy M-Kovo Tomášem Mičkem a obecním úřadem se přesunují od galvanovny k v´ýstavbě čističky obecních vod a kanalizace.

¨Firma M-kovo napadla již prvostupňové rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy. Krajský úřad Kraje Vysočina ale námitky firmy M-kovo zamítl a vydané stavební povolení potvrdil.

Ve správní žalobě firma M-kovo jako žalobce namítá že souhlas takový obci Rantířov nikdy neudělila, a proto má za to, že předmětné územní rozhodnutí nemůže být vůbec vydáno. Žalobce nikdy účastníka o souhlas s umístěním stavby na jeho pozemku nepožádal ani s ním o tomto souhlasu nejednal. Navíc umisťovaná stavba hrubým způsobem narušuje pokojné užívání pozemku účastníka řízení, kdy může mít vliv na jeho podnikatelské aktivity.

Ostatně je to podle správní žaloby obec Rantířov, která se dodatečné povolení obdobné stavby, konkrétně neutralizační jednotky (galvanovna) k jednomu ze stávajících výrobních zařízení účastníka pokouší opravnými prostředky blokovat.
Je proti vší hmotněprávní logice, aby žalobce souhlasil s umístěním vodohospodářské infrastruktury žadatele na svém pozemku a v jeho blízkosti za situace, kdy sám žadatel odmítnutí srovnatelné stavby navíc v areálu žadatele odmítá.

Žalobci není rovněž známo, zda žadatel disponuje souhlasy vlastníků sousedních provozních jednotek umisťované kanalizace a
ČOV s připojením daného díla na budovanou vodohospodářskou infrastruturu.

Za jednu ze základních vad napadeného rozhodnutí pak žalobce spatřuje i v tom, že napadené rozhodnutí kapacitou kanalizace zcela nepostačuje budoucímu rozvoji obce, který hrubě podceňuje. Rozhodnutí nevytváří dostatečnou kapacitní rezervu dané kanalizace pro případy, pokud dojde k maximálnímu využití stavebních rezerv daných platným územním
plánem což může do budoucna diskriminovat další budoucí stavebníky v neprospěch osob, které hodlají danou kapacitu ČOV a kanalizace vyčerpat v rámci výstavby realizované v historicky krátké době.

Napadené rozhodnutí pak neodůvodňuje, zda plánovaná výstavba bude kapacitně dostatečná v případě maximální realizace plánované výstavby v obci.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů