(FOTO) Spor o odtahový vozík na dálnici D1 bude znovu řešit Krajský úřad

Úřední legislativě chybí jasná definice jaké řidičské oprávnění je potřeba pro transport vozidla na přívěsném vozíku za osobním automobilem. Skupina B+E nebo stačí jen B?

S napětím se čeká na definitivní verdikt a jeho odůvodnění v případě transportu vozu Jaguar na přívěsném vozíku po dálnici D1.

Ilustrační obrázek pomocného vozíku DOLLY zapojeného za automobilem

.Ve správním řízení dostal řidič vozidla pokutu pětadvacet tisíc korun a zákaz činnosti na dvanáct měsíců. Podle názoru úřadů je potřeba pro řízení celé soupravy oprávnění skupiny B+E a nikoliv pouze B, jako měl řidič.

Ilustrační obrázek převozu automobilu na přívěsném vozíku

Podle úředního verdiktu řidič užil zařízení, odtahový vozík pro podložení zadní nápravy vozidla Jaguar, které není technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Krajský soud dovodil, že pomocný nápravový vozík slouží pro odtah nepojízdných vozidel, přičemž podle zákona se nejedná ani o vozidlo a ani o přívěsný vozík. Krajský soudu uvedl, že podle „definice“ tohoto technického zařízení nápravový vozík DOLLY není vozidlem ve smyslu pravidel silničního provozu, pro tyto účely postrádá nezbytné technické požadavky. Odtahové vozíky jsou pouze technickými pomůckami, které lze používat pouze ve spojení s odtahovým vozidlem za využití odtahových brýlí (odtahového závěsu).

Krajský soud vytkl správním orgánům, že neprovedly dokazování vztahující se k používání odtahového vozíku a vycházely bez dalšího z toho, že toto zařízení nebylo povoleno k provozu na pozemních komunikacích. Kraji Vysočina soud vytkl, že si nevyžádal stanovisko Ministerstva dopravy k používání odtahového vozíku, a zatížil tak celé správní řízení vadou spočívající v nedostatečném zjištění skutkového stavu věci. Zároveň dospěl k závěru, že jednání řidiče bylo nesprávně kvalifikováno, neboť ani k datu spáchání nebylo možné dovodit, že šlo o jízdní soupravu, k jejímuž řízení by žalobce potřeboval řidičské oprávnění skupiny B+E.

Krajský soud uložil Kraji Vysočina jako žalovanému, aby v novém řízení opětovně posoudil, zda bylo možno považovat odtahový vozík DOLLY za povolené či nepovolené zařízení ve smyslu ustanovení zákona o silničním provozu, a komplexně se zabýval otázkou společenské škodlivosti použití odtahového vozíku v silničním provozu, a to se zřetelem k prokázané
skutečnosti, že později (pravomocně k datu 27. 1. 2017) bylo používání tohoto vozíku Ministerstvem dopravy povoleno.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů