(FOTO) Začalo posuzování centrálního dopravního terminálu Jihlavy

Krajský úřad Kraje Vysočina zahájil posuzování záměru výstavby centrálního dopravního terminálu (CDT) na životní prostředí. Se zahájením výstavby se počítá po roce 2020, dokončení po roce 2021.

Součástí terminálu by měla být železniční stanice, autobusové nádraží, terminál městské hromadné dopravy, dostatečné parkovací kapacity individuální automobilové dopravy a v neposlední řadě i kapacity pro cyklistickou a pěší dopravu.

Základní osnovu území vytváří nové dopravní řešení – komunikační propojení východo-západním směrem mezi stávající okružní křižovatkou na ulici Havlíčkova s mimoúrovňovou křižovatkou silnice I/38 se silnicí II/523 (dálniční přivaděč) a ulicí Jiráskovou jako paralely k ulici Fritzova.

Na ulici Jiráskovu se systém napojí propojením podél parku Keťásek úpravou křižovatky ul. Jiráskova a Hamerníkova. Napojení třídy Legionářů na tangentu je navrhováno okružní křižovatkou před nádražní budovou. Z této okružní kř ižovatky je napojen předprostor nového nádraží, autobusový terminál (přesunuté autobusové nádraží) a nově konfigurovaná třída Legionářů. Na okružní křižovatku navazují také zastávky MHD.

. Stanice Jihlava-město, umístěná v tomto území od roku 1887, byla vždy uvažována jako budoucí centrální městský dopravní uzel. Stanice je napojena na město tradičním způsobem formou přehledné městské třídy přímo do historického centra. Území budoucího terminálu je tak komfortně napojeno na městskou urbánní strukturu, nejde tedy o novou nelogickou polohu, ale o léty ověřený směr a cíl.

Současný stav území je velmi neutěšený. Kapacita železniční stanice je nevyužita, objekt je v zdevastovaném stavu. Předprostor nádražní budovy byl v nedávné době zrekonstruován a bylo zde vybudováno parkoviště, chodníky a zastávky mě stské hromadné dopravy.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů