Jihlava řekne „NE!“ ministerskému návrhu inkluzivního vzdělávání ve školách

fbAKTUALIZOVÁNO Všem žákům bez rozdílu musí být zajištěn rovný přístup ke vzdělání tak, jak ho garantuje Ústava ČR i školské zákony. Školská praxe ale některé děti posílá rovnou do zvláštních nebo pomocných škol, které jim zajišťují speciální vzdělávání.

Většina Čechů, přesněji 57 procent dotázaných, považuje společné vzdělávání dětí zdravých a s postižením za správnou cestu. Ukázal to loňský průzkum, který pro Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) provedla agentura IPSOS. Ve věkové skupině mezi 36 a 53 lety, která mívá děti ve školním věku, trend podpořilo 62 procent lidí.

Učitelé i rodičovská veřejnost protestují proti zavedení inkluzvního vzdělávání do základních škol. Argumentují nepřipraveností škol i absencí speciálních pomůcek. Speciální školy se dokáží slabším dětem lépe věnovat než školy základní, kde slabší děti mohou brzdit tempo školní výuky.

Celý problém společného vzdělávání v jihlavských základních školách se dostane na program jednání únorového jihlavského zastupitelstva (více zde).

„Inkluze ve smyslu začleňování dětí do společných tříd běžně funguje, vyslovení nesouhlasu se týká ministerského návrhu od září 2016,“ vysvětlil vedoucí odboru školství Tomáš Koukal.

Česká republika musí garantovat, aby byly ve školách vytvořeny podmínky pro všechny děti, žáky a studenty, tedy také pro děti, žáky a studenty se zdravotním a sociálním znevýhodněním a zdravotním postižením. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti. Učitel se všem dětem věnuje rovnocenně, nikomu více ani méně.

Šikovné děti se mohou nudit ve vyučovací hodině, slabší děti nebo děti cizinců nemusí stačit zvolenému tempu výuky. Mizerně placený učitel se musí ve vyučovcací hodině více věnovat slabším dětem, zároveň musí dodržet výukové osnovy pro celý školní rok.

Heterogenní složení kolektivu, kde se každý jedinec stává objektem individualizovaného přístupu, považuje inkluzivní přístup za přínos pro všechny žáky.

 

.

 

 

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů