Jihočeši jednají o obnovení provozu úzkokolejky, vyjádření jsou mimořádně stručná

Jednání mezi Jihočeským krajem a představiteli zadlužených Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) stagnují. Vyjádření Jihočeského kraje k jednání jsou mimořádně stručná.

„K jednání Vám mohu sdělit pouze to, že věci úzkokolejky nemáme žádné nové informace,“ uvedl mluvčí Jihočeského kraje David Hocke.

V polovině března se v Jindřichově Hradci uskutečnilo jednání náměstků Jihočeského kraje s Krajem Vysočina, představiteli samosprávy a zájemci o provozování osobní dopravy na úzkokolejce. Avizovaná tisková zpráva z jednání nebyla dosud vydána.

Věřitel zadlužené úzkokolejky Jan Kysela představil v lednu na schůzi věřitelů základní obrysy možného fungování úzkokolejky. Náklady na obnovu a údržbu lze očekávat v řádu desítek milionů korun českých
za rok, a tak si lze obtížně představit provozování úzkokolejky výhradně na komerční bázi. Jestliže potřebné nemovitosti budou vlastněny veřejnoprávním subjektem, pak bude možné dlouhodobě čerpat veřejné prostředky na obnovu a údržbu úzkokolejky.

Kysela dostal lhůtu sto dvaceti dnů na předložení plánu reorganizace. Již uplynula téměř polovina stanoveného času. Naprosto zmizel optimismus z politických vyjádření k zahájení letní sezóny od června.

Strategický investor podle představ Jana Kysely převede na veřejnoprávní subjekt ty nemovitosti, které bude veřejnoprávní subjekt po dohodě se strategickým investorem požadovat a to zejména všechny nemovitosti přímo související s dráhou a jejím provozem.

Vlastnictví k nemovitostem nabude účinků na základě dohody s veřejnoprávním subjektem promítnuté do reorganizačního plánu a to za cenou obvyklou. Úplata za tuto transakci však bude rozdělena do splátek. Zároveň bude uzavřena nájemní smlouva na tyto nemovitosti a strategický investor zajistí v souladu s pokyny vlastníka (veřejnoprávního subjektu) provoz.

Nájemní smlouva na tyto nemovitosti bude podle Kyselova plánu uzavřena nejméně v takové výši, aby nájemné a jiné činnosti související s provozem bezpečně pokryly tyto splátky. Tímto krokem nabyde veřejnoprávní subjekt majetek v reálné hodnotě bez toho, aniž by musel vynaložit předem vlastní prostředky. Konkrétní podmínky a ošetření rizik veřejnoprávního subjektu budou detailně řešena v rámci reorganizačního plánu. Toto řešení v konkursu není možné, když veřejnoprávní subjekt by musel za nemovité věci zaplatit tržní (obvyklou) cenu v řádu desítek milionů korun českých neprodleně.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů