Kalinovo usnesení: Krajské zastupitelstvo zaujme postoj k úložišti jaderného odpadu

Předseda klubu krajských zastupitelů KDU-ČSL Jaromír Kalina předložil na podzimní jednání Zastupitelstva návrh zpracovaný krajským předsedou KDU-ČSL Vítem Kaňkovským.

Zastupitelský klub KDU-ČSL navrhuje zastupitelstvu kraje přijmout usnesení, kterým Zastupitelstvo Vysočiny vyjadřuje nesouhlas s umístěním hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚRAO) na území Kraje Vysočina, požaduje zastavení veškerých kroků směřujících k výběru lokality pro HÚRAO a to nejméně do doby přijetí zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směrujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení provozování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, kterým bude zajištěno důstojné postavení obcí v těchto řízeních.

Dále v navrhovaném usnesení žádá krajské zastupitelstvo Vládu ČR o přepracování státní koncepce pro nakládání s radioaktivním odpadem s cílem hledat alternativní využití vyhořelého jaderného paliva.

Krajské zastupitelstvo Vysočiny podle navrhovaného Kalinova usnesení:

Žádá: Vládu České republiky, aby připravila změnu státní koncepce pro nakládání s radioaktivním odpadem s cílem hledat alternativní možnosti využití vyhořelého jaderného paliva ve spolupráci s mezinárodními autoritami;

Žádá: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, aby zastavilo veškeré kroky směřující k rozhodnutí o zúžení počtu lokalit a prosadilo takové legislativní úpravy, které by zajištovaly obcím i krajům právo stát se plnohodnotnými a rovnoprávnými účastníky řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povolení provozování hlubinného úložiště;

Ukládá: hejtmanovi Kraje Vysočina MUDr. Jiřímu Běhounkovi, aby o přijatém usnesení neprodleně informoval Vládu ČR a ministra průmyslu a obchodu ČR

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů