Kraj Vysočina navrhl předčasné ukončení smlouvy pro selhání Senecury jako koncesionáře

První PPP projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti sociální péče v České republice má výrazné finanční problémy. Senior centrum Humpolec vznikl díky partnerství veřejného a soukromého sektoru, Kraje Vysočina a skupiny SeneCura. Zařízení v Humpolci patří Kraji Vysočina, náklady na jeho vybudování a závazek provozovat domov pětadvacet let ale nese společnost SeneCura. Domov je tedy součástí krajské sítě sociálních služeb, poplatky se tudíž nijak neliší od ostatních krajských zařízení.

Společnost SeneCura je s více než 7 500 lůžky a téměř 90 zařízeními předním soukromým poskytovatelem péče v Rakousku a je držitelem mnohonásobného ocenění za kvalitu a inovaci. Svými znalostmi a dlouholetou zkušeností v oblasti péče poskytuje jistotu klientům i v České republice, kde je SeneCura se svými 17 zařízeními předním nestátním provozovatelem Domovů pro seniory a Domovů se zvláštním režimem.

Název firmy SeneCura se skládá ze dvou latinských slov „senex“ = starý člověk/senior a „curare“ = starat se/pečovat. Naším ústředním posláním je umožnit starším lidem, kteří potřebují péči, důstojně stárnout.

Od poloviny roku 2022 probíhají podle informací Občasníku intenzivní jednání o řešení ekonomické situace tohoto projektu a související právní a ekonomické analýzy. Na konci dubna 2023 předala firma Senecura jako koncesionář návrh dodatku smlouvy s upravenými principy plateb, umožňující pokračování koncesního vztahu. V září 2023 Kraj předložil koncesionáři návrh na předčasné ukončení smlouvy a kompenzaci za vybudovanou infrastrukturu ve výši cca 170 mil. Kč (vycházející z podmínek předčasného ukončení pro selhání koncesionáře).

Koncesionář ve své komunikaci s Krajem Vysočina uvádí, že v současném uspořádání projektu je pro něj provoz projektu ztrátový a dočasně je dotován z jiných zdrojů širší skupiny Orpea. Toto tvrzení koncesionář dokládá předloženým finančním modelem provozu a výsledky hospodaření roku 2022.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů