Krajský úřad rozesílal pozvánky na diskusi s Babišem na FC Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina se zapojil do předvolební kampaně hnutí ANO rozesláním pozvánek na diskusi s Andrejem Babišem. Rozeslaná pozvánka obsahovala i výzvu k distribuci mezi další sportovní kluby.

Spolu s pozvánkou byl z krajského úřadu rozeslán i dokument FC Vysočina Jihlava (více zde).

 

Vyjádření ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece:

Byl jsem informován o skutečnosti, že došlo z oficiální e-mailové pracovní adresy (e-mailového účtu) zaměstnankyně krajského úřadu k rozeslání pozvánky sportovním klubům a organizacím na setkání s panem Andrejem Babišem. Toto setkání bylo organizováno sportovním klubem FC Vysočina Jihlava. Avizovanou tematikou setkání byl návrh na systém podpory (částečného financování) sportu státem (veřejnou správou) v budoucnosti.

Přiznávám, že mě informace o rozeslání pozvánky překvapila. Záležitost jsem prověřil a přijal jsem přiměřená opatření.

Kolegyně, která věc řešila, není zaměstnána u našeho úřadu dlouhou dobu, je tedy stále ještě v některých ohledech poměrně nezkušená. Přesto standardně odvádí velmi dobrou práci. Nepochybně v dobré víře se snažila o to, aby se jednotlivé sportovní kluby dozvěděly včas o možných změnách, případně o to, aby mohly na návrh reagovat z vlastní zkušenosti, s ohledem na vlastní potřeby a dosáhnout tak i případných korekcí návrhu. V zaujetí pro problematiku, která je náplní její práce, nedostatečně vyhodnotila souvislosti.

Udělala chybu, avšak nebyla to chyba ze zlého úmyslu, nýbrž chyba z pracovní aktivity. Bohužel i to se někdy stává.

Zaměstnankyně si neuvědomila, že šlo o aktivitu politického charakteru. Nezohlednila např. to, že pan Andrej Babiš nyní již není nositelem vládní funkce, vystupuje jako člen zákonodárného sboru (je poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky) a zejména jako předseda politického hnutí, i to, že jsme v době již probíhající volební kampaně.

Souhlasím s tím, že krajskému úřadu nepřísluší jakýmkoliv způsobem se zapojovat do organizování politických aktivit, a to ani na jejich podporu, ani negativně. Úřad musí být z politického hlediska nestranným a nezávislým a jeho činnost musí být, pokud je to možné, tomuto principu podřízena. Je nepřijatelné, aby krajský úřad zprostředkovával „stranickou“ komunikaci jakéhokoliv, tedy pozičního či opozičního politického subjektu směrem k veřejnosti, laické i odborné. To platí bez ohledu na skutečnost, kterého politického subjektu se aktivita týká.

S příslušnou zaměstnankyní jsem celou záležitost osobně projednal. Ostatním zaměstnankyním a zaměstnancům úřadu požadavek na politickou nestrannost a nezávislost našeho pracovního konání připomenu a kromě jiného upozorním také text našeho etického kodexu. Jen pro úplnost uvádím, že problematiku zařazuji pravidelně na program setkání s novými zaměstnankyněmi a zaměstnanci úřadu. Přesto to této chybě nezabránilo.

Výše zmíněné setkání považuji za politické. Jinak bych věc hodnotil, kdyby se v dané souvislosti jednalo o setkání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem financí, předsedou vlády apod. Jistě mi rozumíte, že mi nejde o konkrétní strany a hnutí či dokonce o konkrétní osoby, ale o vazbu na pozice v centrální úrovni veřejné správy.

Je však třeba připomenout, že pan Andrej Babiš je poslancem a je ve veřejné správě České republiky.

Není jednoduché tyto aspekty posuzovat a neexistuje ostrá hranice mezi tím, co má ryze politický charakter, a tím, co souvisí s výkonem veřejné správy. Řada případů může být a je hraničních.

Každá návštěva člena vlády nebo zákonodárného sboru, stejně jako návštěva prezidenta republiky, může mít a zpravidla i má nějaký politický rozměr. Pokud je dotyčný politik nositelem nějaké důležité funkce ve veřejné správě, musíme asi předpokládat a strpět, že jeho počínání bude jako politické z určité části vnímáno. Roli představitele státní (veřejné) správy a roli politika není možné zcela oddělit.

Dodávám, že účast zaměstnanců kraje na podobných, tedy i politických akcích je samozřejmě v pořádku, mnohdy je dokonce žádoucí. Ke své práci potřebujeme mít informace o tom, co se zamýšlí, připravuje, jaké změny týkající se naší činnosti mohou být navrhovány.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů