Krajský úřad Vysočiny: Majetková evidence SVAK Jihlavsko je neaktuální

Krajský úřad Kraje Vysočina vydal správní rozhodnutí ve kterém se vyslovil i ke způsobu majetkové evidence Svazu vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko. SVAK Jihlavsko řídí jako předseda představenstva radní kraje Vysočina Roman Fabeš, předsedkyní kontrolní komise SVAK Jihlavsko je poslanyně Martina Lisová (TOP09).

Krajský úřad Vysočiny shrnul, že ačkoliv se Svazek sám v rámci Dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2006 zavázal Seznam společného majetku pravidelně aktualizovat, zjevně se tak nedělo a neděje.

Krajský úřad tak má za prokázané, že Seznamy společného majetku jsou nepřesné a neaktuální. V rámci výkladů Stanov je tak nutné považovat je pouze za pomocné, orientační podklady a vycházet z materiálního pojetí Stanov, tedy vrátit se ke znění čl. 8.4 Stanov. Ten stanoví, že společný infrastrukturní majetek je takový, který slouží nebo by mohl sloužit více než jedné členské obci. Účel zapracování této podmínky do Stanov je zřejmý. Do majetku Svazku jsou vloženy velké vodovodní a kanalizační řády, které obsluhují vícero členských obcí.

Případné vystoupení pouze jedné obce a následné případné vydání pouze části takového společného majetku (ještě třeba bez předávacího místa) by způsobilo velké komplikace v zásobování ostatních členských obcí, které by zůstávaly členy odpůrce. Obzvláště pokud by vystoupení nebylo bezproblémové.

Pro účel posouzení, zda daný majetek naplňuje či nenaplňuje definiční znaky společného majetku, je tedy nutné rozhodnout, zda slouží pro potřeby více členských obcí. Zde ještě krajský úřad dodává, že ač v doslovném znění Stanov není uvedeno, že by společný majetek mohl
sloužit více než jedné členské obci, je doplnění slova „členské“ zcela na místě. Smyslem vzniku SVAK Jihlavsko nebylo obohatit se o majetek, ale usnadnit vodohospodářské zásobování a předejít případným problémům
ohledně zásobování členských obcí SVAK Jihlavsko.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů