Krize primátorky: „Housing First“ způsobuje frustraci úředníků Magistrátu

Zaměstnanci statutárního města Jihlavy jsou intenzivně vedeni k tomu, aby dodržovali zákony a vnitřní předpisy. Naopak setkávání s nerespektováním právních předpisů vede k frustraci zaměstnanců, jejímž důsledkem je mnohdy fluktuace v zaměstnání, jako je tomu například u projektu Housing First.

Nositelem projektu „Housing First“ je město, které je v této souvislosti povinno respektovat především právní předpisy týkající se účelného, efektivního a hospodárného vynakládání veřejných prostředků, dále právní předpisy upravující výkon finanční kontroly, stejně jako vnitřní předpisy upravující nakládání s veřejnými prostředky, zejména Opatření primátorky č. 1/2019 k zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy statutárním městem Jihlava.

Ovšem ze strany Oblastní charity Jihlava a Platformy pro sociální bydlení je vyvíjen na úředníky města nátlak, aby město Jihlava uhradilo vzniklé dluhy na nájemném.

Řešení úhrady dluhů na nájemném formou daru města navrhované není systémovým řešením, proto s ním úředníci z principu nemohou souhlasit. Navrhovatelé opomněli, že vlastní také paušální výdaje (partner – Oblastní charita Jihlava). V tomto konkrétním případě je nepřehlédnutelné, že jeden chce po druhém, aby vykonal něco, k čemu se sám nechce zavázat.

Radní Škarka byl před vstupem do politiky sociálním pracovníkem jihlavské charity. Oblastní charita Jihlava a Platforma pro sociální bydlení í oslovili uvolněného radního pro sociální oblast Daniela Škarku s požadavkem na úhradu dlužného nájemného za měsíce květen, srpen, září a říjen ve výši 18.029 Kč z paušálních výdajů projektu Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě. Uvolněný radní pro sociální oblast Daniel Škarka (Fórum Jihlava) dne 26. 11. 2020 rozhodl o předložení daného návrhu do rady města.

Přitom se bylo možné domnívat, že po případné úhradě dluhu prostřednictvím finančního daru se bude situace opakovat. Z tohoto pohledu se jevilo už před předložení návrhu poskytnutí finančního daru města Jihlavy jako neúčelné, neefektivní a nehospodárné.

Primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava) bude muset jasně říci, jak bude postupovat při řešení frustrace úředníků Magistrátu u projektu Housing First. Konkrétně, zda-li má projekt „Housing First“ výjimku z jejího “ Opatření primátorky č. 1/2019 k zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy statutárním městem Jihlava“ či nikoliv.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů