Nejistota v MOTORPALU: Jak dlouho firma vydrží?

fbRozhodnutí Krajského soudu v Brně o vyhlášení úpadku Motorpal, a.s., ale zároveň firmě nepovolil navrhovanou reorganizaci, považuje vedení společnosti za zcela fatální pochybení tohoto soudu. „Absurdní je především zdůvodnění soudkyně JUDr. Bohumily Čuprové, opřené o absenci data podání přihlášky do insolvenčního řízení na hlasovacím lístku některých věřitelů podporujících předbalenou reorganizaci,“ uvedl mluvčí Motorpalu Karel Samec.

Tito věřitelé kromě bezvadných hlasovacích lístků předložili také prohlášení o podpoře reorganizace a reorganizačního plánu. Podle mluvčího Motorpalu je otázkou, jak měli tito věřitelé splnit přání soudu a uvést datum podání přihlášky pohledávek v situaci kdy nebylo zahájeno insolvenční řízení a tudíž nemohli ani tuto přihlášku podat.

life

S navrženým řešením formou tzv. předjednané reorganizace přitom souhlasí nejen věřitelské banky (Commerzbank a Česká spořitelna – skupina zajištěných věřitelů) ale i většina nezajištěných věřitelů z řad dodavatelů. „V současné době s ním již souhlasí majitelé více než 90 procent pohledávek! Přitom zákon vyžaduje pouhou polovinu,“ zdůraznil mluvčí Motorpalu Karel Samec.

Společnost Motorpal trvá na předloženém návrhu reorganizačního plánu. Neakceptuje podivný názor insolvenčního soudu a podnikne veškeré právní kroky, aby toto rozhodnutí zvrátila a umožnila realizovat připravenou reorganizaci, která má podporu věřitelů. Právní zástupci společnosti již včera soud písemně požádali o změnu jeho rozhodnutí a povolení reorganizace. Samotná skutečnost, že soud tuto žádost dlužníka zatím ani nezveřejnil, je zarážející.

Motorpal svoji písemnou žádost mj. podpořil veřejně známými rozhodnutími jiných soudů v obdobných případech – např. Modřany Power, CP Praha či SCB Foundry. Tam byla povolena reorganizace v návaznosti na předložení hlasovacích lístků bez údaje o datu přihlášení pohledávky, protože to při hlasování před zahájením insolvenčního řízení opravdu doplnit nelze.

Soud svým včerejším usnesením o úpadku bez návaznosti na okamžité povolení reorganizace také významně ohrozil snahy vedení společnosti o stabilizaci společnosti a zajištění dalšího provozního financování firmy. „Jeho poskytnutí novým investorem bylo vázáno právě na povolení reorganizace při vyhlášení úpadku. Uděláme samozřejmě maximum pro udržení podniku v chodu, ale je otázka, jak dlouho to můžeme vydržet. Výrobní společnosti v oboru automobilové výroby musí ozdravným procesem projít rychle a standardní cestou, jinak hrozí, že si jejich zákazníci za ně najdou náhradu,“ uvedl generální ředitel firmy Radim Valas.

„Nyní nás soud uvrhl do téměř tříměsíční nejistoty, kdy nevíme, co s námi vlastně bude, ohrožena jsou i pracovní místa, které jsme při reorganizaci garantovali. Bez ohledu na rozhodnutí insolvenčního soudu je představenstvo společnosti připraveno realizovat navržený reorganizační plán a podniknout veškeré nezbytné kroky k udržení provozu a stability společnosti,“ dodal Valas.

Dosavadní kroky insolvenčního soudu, které byly završeny včerejším rozhodnutím ignorujícím návrhy dlužníka a vůli většiny věřitelů  ohrožují snahy společnosti o její finanční stabilizaci, ohrožují více než 1300 pracovních míst přímo ve společnosti a další stovky pracovních míst u dodavatelů a v konečném důsledku přináší riziko ztráty hodnoty a uspokojení pro věřitele. Je totiž více než zřejmé, že v případě vyhlášení konkurzu, budou z části uspokojení pouze zajištění věřitelé a nezajištění neuvidí se svých pohledávek ani korunu.

Do doby, než se Krajský soud k požadavkům Motorpalu vyjádří, bude vedení firmy jednat se svými dodavateli a zákazníky a požádá je o kontinuální pokračování spolupráce. Další nové informace budou poskytnuty při jakémkoli posunu v celé záležitosti či při jakýchkoli významných změnách spojených s provozem firmy.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů