Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Vodárenské a.s. v Lukách nad Jihlavou

Spor o vodárenskou infrastrukturu městyse Luka nad Jihlavou pokračuje sporem o procesní postavení Vodárenské a.s. a místní vodárenské společnosti VAK Loucko.

Could You Save Money With A Private Borehole Water Supply | Dragon Drilling

Předmětem sporu je, zda Ministerstvo zemědělství správně posoudilo otázku účastenství Vodárenské a.s. ve správním řízení, jehož předmětem byla žádost o vydání povolení k provozování vodohospodářského majetku Luka nad Jihlavou. Ve správním spise totiž obsaženy žádné podklady k tomu, která konkrétní osoba provozuje navazující vodohospodářskou infrastrukturu, ale pouze dokumenty o jejím vlastnictví.

Zatímco Krajský úřad Kraje Vysočina , který o žádosti Vodárenské a.s. rozhodoval, přiznal Vodárenské a.s. postavení účastníka tohoto řízení, Ministerstvo zemědělství následné odvolání Vodárenské a.s. proti rozhodnutí krajského úřadu o žádosti zamítlo jako nepřípustné s odkazem na to, že žalobci nesvědčilo postavení účastníka uvedeného správního řízení o žádosti.

Ministerstvo zemědělství zdůvodnil svůj závěr o tom, že žalobci nesvědčilo postavení účastníka řízení zdůvodnilo následovně : „Po prostudování napadeného rozhodnutí a kompletní spisové dokumentace došlo Ministerstvo zemědělství k závěru, že v předmětném řízení společnost VAS, a.s. [žalobce, pozn. soudu] nefiguruje jako vlastník ani stávající provozovatel předmětné vodohospodářské infrastruktury, ani infrastruktury, do které je předmětný majetek napojen. Rozhodnutí krajského úřadu ze dne 20. 12. 2018 [odvoláním napadené rozhodnutí krajského úřadu, pozn. soudu] společnosti VAS, a.s. nezakládá, nemění ani neruší práva anebo povinnosti, ani neprohlašuje, že práva nebo povinnosti, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, společnost VAS, a.s. má anebo nemá. Na základě výše uvedeného došlo Ministerstvo zemědělství k závěru, že společnost VAS, a.s. nemá postavení účastníka řízení, a proto Ministerstvo zemědělství podané odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu jako nepřípustné zamítlo.“

Místní vodárenská společnost tak bude mít postavení účastníka dalších vodárenských řízení a může i nadále spravovat vodárenský majetek Luk nad Jihlavou.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů