Plán výstavby obchvatu Jihlavy zrušily spory stavebních firem a ochrana přírody

Jihovýchodní obchvat Jihlavy se zatím stavět nebude. Původní plány Kraje Vysočina narušily spory stavebních firem v průběhu veřejné soutěže. V důsledku průtahů v zadávacím řízení nebylo možné stihnout předpokládaný termín pro zahájení stavebních prací (říjen 2020), a tudíž ani pro dodavatele závazný termín pro dokončení díla (31. 1. 2023). Doba výstavby jihovýchodního obchvatu byla stanovena na zhruba pětadvacet měsíců do od zahájení do předání k předčasnému užívání.

Podle informací Občasníku nebylo možné dodržet původní časový harmonogram i z důvodu nutnosti dodržet požadavky na kácení stromů, které nesmí být prováděno v období duben – srpen z důvodu hnízdění ptáků. Také musel být dodržen požadavek, dle nějž ve dvou set metrovém úseku v polích nad Jihlavou nelze provádět práce v období duben až červenec z důvodu hnízdění koroptví, pokud nebude do té doby sejmuta ornice.

Koroptev patří mezi nejznámější zástupce zemědělské krajiny. Současný odhad početnosti 12 000 – 24 000 hnízdících párů představuje jen zlomek někdejšího stavu. Od roku 1935, kdy myslivci ulovili 2,5 miliónů koroptví, jejich početnost klesala vlivem krutých zim a změn v krajině způsobených socialistickým zemědělstvím. Mírné navýšení početnosti koroptve přinesl až rozpad socialistického zemědělství v roce 1990. V České republice patří koroptev polní mezi chráněné druhy.

Kraj Vysočina rozdělí stavbu jihovýchodního obchvatu Jihlavy na dvě zcela samostatné části. První tzv. jižní úsek bude řešit propojení mezi silnicemi I/38 směr Znojmo a II/405 směr Třebíč v délce cca 2,5 km, bude ohraničený dvěma okružními křižovatkami. Tato část obchvatu je sice kratší, ale dražší, protože projekt na ní počítá s šesticí mostů. Tato část obchvatu by měla být hned po dokončení průjezdná.

U zbývající východní části obchvatu s délkou 3,1 km a dvěma mosty připadá v úvahu hned několik řešení financování. Kraj Vysočina bude usilovat o získání spoluúčasti z jiných dotačních nebo národních programů, například i kvůli plánované stavbě nového jaderného zdroje v Dukovanech.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů