Předvolební zakázka Kraje Vysočina 2016: dopravní stavby za čtyřista milionů korun!

fb

Těsně před termínem komunálních voleb 2016 by měla být dokončena velká dopravní zakázka Kraje Vysočina. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace hodlá v roce 2016 zadat významnou veřejnou zakázku na stavební práce: „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016“. Předpokládaná hodnota této významné veřejné zakázky je stanovena ve výši 400 000 000 Kč bez DPH. Kraj Vysočina stanovil předpokládanou hodnotu na základě údajů získaných průzkumem trhu a na základě údajů a informací o plnění obdobných veřejných zakázek v roce 2015 s přihlédnutím k předpokládanému ročnímu růstu cen. Předpokládaná hodnota je dále stanovena podle předpokládané dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Vedení Kraje Vysočina předpokládá splnění veřejné zakázky do 31. října 2016. Podle § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění předkládá Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, odůvodnění významné veřejné zakázky „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016“ ke schválení Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Schválení zastupitelstvem je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů