Přestavba na chalupu? Úřady zjišťují situaci na zámku v Brtnici

Krajský úřad Kraje Vysočina uložil spolku Svébyt Brtnice jako vlastníku objektu zámek Brtnice, aby předložil listinu prokazující užívání prostor v objektu fyzickou osobou za účelem bydlení. Úředníci mohli pojmout podezření, že objekt zámku je tiše přestavován na objekt pro individuální rodinnou rekreaci.

V rámci správního řízení bylo dne 4. 2. 2020 magistrátem prováděno ohledání věci na místě, za účelem zjištění skutečného stavu. Při tomto ohledání objektu Zámku č. p. 1 v Brtnici, který je kulturní památkou, nebyl pracovníkům Magistrátu umožněn vstup do prostor, které byly zástupcem účastníka řízení označeny za obydlí fyzické osoby.

Zástupce účastníka řízení uvedl na místě do protokolu, že (cit.): „V případě potřeby je vlastník objektu, tedy Spolek Svébyt, připraven doložit souhlasné
prohlášení Spolku a fyzické osoby, prokazující skutečnost, že předmětný prostor je užíván jako obydlí. Spolek není oprávněn za situace, kdy předmětný prostor je užíván jako obydlí fyzické osoby, umožnit třetí osobě vstup do obydlí. Jediným subjektem, který může umožnit vstup do
obydlí, je fyzická osoba, která předmětný prostor jako obydlí užívá.“

Správnímu orgánu byl doručen dokument, který však nepředstavuje magistrátem požadovanou listinu. Neobsahuje informace o užívání předmětných prostor fyzickou osobou za účelem bydlení, tudíž ani právní titul tohoto užívání, či informace o této osobě. V dokumentu jsou
uvedeny ustanovení právních předpisů a rovněž výňatky z rozhodnutí soudů, týkající se zejména práva na nedotknutelnost obydlí fyzické osoby a neoprávněnost zásahu správního orgánu do tohoto práva.

Krajský úřad k tomuto uvádí, že si je vědom existence ústavního práva na
nedotknutelnost obydlí a zákonem daných podmínek pro případný zásah a omezení takového práva. Dokud však účastník řízení neprokáže, že předmětné prostory jsou užívány jako obydlí, není zde důvod pro posuzování oprávněnosti vstupu správního orgánu dle ust. čl. 12 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

AKTUALIZOVÁNO: Město Brtnice se snaží získat zvláštní artefakt umístěný na přechodnou dobu v prostorách modrého salonku (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů