Šéf ČSOP Jemnice ohrozil populaci vzácných mravenců

Úředníci na úseku ochrany životního prostředí řeší nevratný zásah do přechodně chráněné plochy bývalého vojenského cvičiště Jemnice. Dva pozemky ve vlastnictví předsedy místních ochránců přírody Karla Stobera, částečně zahrnovala přechodně chráněná plocha.

Po nevratných zásazích ztratila ochrana přírody na okraji Jemnice smysl, dnes je plocha v menším rozsahu chráněna jako významný krajinný prvek.

Plocha na okraji Jemnice je chráněná i jako hnízdiště vzácného druhu mravence Formica foreli. Podobných lokalit je v České republice zdokumentováno jen šest, plocha na okraji Jemnice patří mezi větší známé hnízdiště mravenců Formica foreli.

Může jít o obrázek nature , tree a grass

V minulosti jezdil na přechodně chráněné ploše bývalého vojenského cvičiště Jemnice pásový buldozer, který rozhrnoval navezené hromady zeminy. Tyto úpravy odporovaly rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy ze dne 8. 3. 2016. Podle tohoto rozhodnutí bylo zakázáno zavážení či jiné dočasné ukládání jakýchkoliv materiálů na celé ploše přechodně chráněné plochy.

Může jít o obrázek nature a tree

Přitěžující okolností při řešení následků nešťastného zásahu do životního prostředí je pro úředníky i to, majitel pozemků Karel Stober je předsedou místní pobočky ochránců přírody v Jemnici.

Městský úřad Moravské Budějovice si vyžádal odborné vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny Havlíčkův Brod („AOPK“) k nepovoleným zásahům v přechodně chráněné ploše známé jako „Jemnické cvičiště“.

Z tohoto vyjádření vyplynulo, že kácení dřevin a následné terénní úpravy způsobily likvidaci převážné většiny hnízdních biotopů pro vzácné druhy ptáků. Navážkou a zplanýrováním došlo k likvidaci biotopů řady bezobratlých a obratlovců i k výrazné redukci potravní základny kolonie mravenců Formica foreli, která je minimálně z části nezvratná.

V České republice bylo zdokumentováno zatím šest lokalit s výskytem mravence Formica foreli. U Jemnice jde o více než stopadesát hnízd na ploše ca 0,35 ha). Všechny tyto lokality jsou velmi malé, leží mimo zvláště chráněná území a nepodléhají tedy přísné zákonné ochraně.

O biologii mravenců Formica foreli je k dispozici stále velmi málo dat. Dosud byla zaznamenána výrazná tendence k monogynii (kolonie má jen jednu plodnou samičku = královnu) a k polykalii (kolonii tvoří více hnízd). Hnízdní komplexy čítají zpravidla několik až několik desítek hnízd, výjimečně jsou rozsáhlejší.

Jeden, třeba i krátkodobý negativní zásah (např. dočasné skládkování stavebního materiálu či vytěženého dřeva ze sousedního lesa), může být pro kteroukoli z těchto lokálních populaci fatální. Proto můžeme prohlásit i tyto vitální lokální populace za silně až kriticky ohrožené a musíme je co nejaktivněji chránit.

Policie už déle než dva měsíce vyšetřuje agitační leták aktivistů (více zde), videozáznam z bouřlivé schůze Jemnice najdete přímo zde. Aktivisté ohlásili novou složku na zastupitele Jemnice (více zde), současně navrhují svou změnu územního plánu (více zde). V minulosti rozvinuli aktivisté konspirační teorii vůči radnímu Reegenovi (více zde), na kterou reagoval i radní Reegen (více zde). O povolení velkochovu vepřů ve Štítarech čtěte více přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů