Slavonickým pohraničníkům se dařilo zadržovat narušitele už ve vnitrozemí

Systém ochrany státní hranice ČSSR byl velmi propracovaný, založený na důkladné spolupráci s místními občany jako pomocníky pohraniční stráže i pozorování týlu jednotlivých rot pohraniční stráže.

Jednotlivé roty pohraniční stráže na hranici s Rakouskem vysílali do vnitrozemí (týlu) své pátrače, kteří typovali osoby se záměrem pokusit se o o přechod státní hranice. Funkce pátračů pohraničních rot byla zřízena od konce sedmdesátých let, většinou se jednalo se o pohraničníky základní služby, kteří byli oblečeni v civilu a kontrolovali většinou obydlené příhraniční oblasti.

Todesschüsse an der CSSR-Grenze: Jetzt wird ermittelt - Region | Nordbayern

V roce 1982 například zadržel vojín Vobr jako pátrač skupinu osob na železniční stanici v obci Mutišov. Z Mutišova jsou do Slavonic vzdušnou čarou asi dva kilometry, pokud by narušitelé nastoupili do vlaku z Mutišova do Slavonic, měli by z nádraží ve Slavonicích na hranici necelý kilometr.

Skupina narušitelů tehdy na podzim roku 1982 přijela do Dačic ukradeným vozidlem Ford, odtud postupovali pěšky směrem na Bolíkov a Mutišov. Měli za sebou drobné krádeže. Na železniční zastávce Mutišov si jich povšiml pátrač Pohraniční stráže vojín Vobr a zadržel je. Vedoucí skupiny narušitelů s přezdívkou „Marťan“ se pokusil použít šroubováku jako zbraně proti zakročujícímu vojínu Vobrovi. Při pozdějším výslechu uvedla další členka sku´piny jako motiv opuštění republiky neshody s rodiči.

Jiná kontrolní hlídka v roce 1982 zjistila ve vlaku do Slavonic muže bez dokladů. Předala ho místím orgánům Veřejné Bezpečnosti ve Slavonicích, kterým muž doznal pokus o překonání hranice.

Další skupina místních občanů z Peče a Dolního Bolíkova byla na podzim 1982 realizována (zatčena) orgány Státní bezpečnosti za spolupráce místních orgánů Pohraniční stráže.

V celém roce 1982 není v pohraniční knize 18. roty 3. praporu 15. brigády Pohraniční stráže u obce Slavonice žádná zmínka o použití střelné zbraně při ochraně státní hranice. Ani zmínka o varovném výstřelu nebo o narušení signální stěny.

Rota měla stanoviště zhruba pět set metrů od železniční stanice Slavonice, pět set metrů od státní hranice.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů