Soud zrušil rozhodnutí ministra průmyslu o krácení dotace

Třebíčská firma uspěla u městského soudu v Brně s žalobou proti rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu o porušení rozpočtové kázně. Firma zapomněla ministerstvu průmyslu a obchodu oznámit změnu sídla v době čerpání dotace.

Soud konstatoval, že se ministerstvo průmyslu a obchodu ani ministr nezabývalo přiměřeností snížení dotace, a to navzdory opakovaným námitkám třebíčské firmy.

V projednávaném případě se porušení dotačních podmínek týkalo pouze části dotace, neboť nezpůsobilými byly shledány výdaje, které třebíčská firma uskutečnila v období od 9. 1. 2017 do 16. 11. 2018. Firma realizovala v tomto období projekt v jiném místě. Změna místa realizace je v praxi poskytovatelem dotace běžně schvalována a rovněž opomenutí podat žádost o změnu žalobkyni nepřineslo žádnou výhodu nebo prospěch.
Protože dotace byla realizována v jiném místě, než bylo schváleno v rozhodnutí o poskytnutí dotace, dopustila se firma porušení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace má být toto porušení povinností postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši sto procent z částky celkově proplacené dotace.

Třebíčská firma se hájí, že hlavní povinností bylo vytvořit čtyřiadvacet nových pracovních míst a doplňkově realizovat investice do dlouhodobého majetku. Závazný indikátor byl v závěru dotačního projektu naplněn, stejně jako investice do dlouhodobého majetku.

Účelu dotovaného projektu tedy bylo v plném rozsahu dosaženo, v jeho rámci vznikla nová pracovní místa, což podpořilo zaměstnanost v regionu Třebíčska. Třebíčská firma dotovaný projekt úspěšně rozběhla a získala první klienty, ovšem jeho další existenci ohrožuje krácení dotace. Firma si je vědoma svého pochybení, ovšem dle jejího názoru je napadené rozhodnutí formalistické, neboť markantním způsobem snižuje přiznanou dotaci jen z důvodu administrativního pochybení.

Soud shledal, že v řešeném případě ministerstvo průmyslu a obchodu dostatečně neposoudilo, zda bylo krácení dotace proporční vůči závažnosti porušení dotačních podmínek. Dle soudu mělo ministerstvo zohlednit, že třebíčská firma nezpracovala v procesu administrace řízení o poskytnutí dotace pouze jeden úkon a toto pochybení bylo toliko formálního charakteru s velmi nízkou mírou závažnosti, a nikoli bez dalšího snížit dotaci o téměř 88 % nároku.

Ministerstvo průmyslu a obchodu musí zvážit, zda je přiměřeným postupem, aby žalobkyni v důsledku jednoho marginálního pochybení bylo proplaceno pouze dvanáct procent původně přiznané dotace, a tím byla ohrožena samotná další existence centra sdílených služeb. Z těchto důvodů soud napadené rozhodnutí zrušil a bude na ministerstvu průmyslu a obchodu, aby v navazujícím řízení pečlivě posoudil veškeré okolnosti daného případu a stanovil míru nepřiznané dotace v závislosti na závažnosti pochybení.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů