Soudní přezkum potvrdil správné vytyčení obchvatu Třebíče I/23 přes pozemky v průmyslové zóně

Možné vyvlastnění firemních pozemků v průmyslové zóně města Třebíč se přiblížilo. Počátkem února Nejvyšší správní soud zamítl jako nedůvodnou kasační stížnost několika třebíčských firem na vytyčení jihovýchodního obchvatu města přes pozemky místních firem v průmyslové zóně.

Místní firmy například namítaly, že se soudy dostatečně nezabývaly otázkou proporcionality zásahu do práva stěžovatelů na podnikání. Nejvyšší správní soud konstatoval, že krajský soud nebyl povinen tuto otázku posuzovat. Stěžovatelé v návrhu na zrušení územního plánu Třebíče namítali nepřiměřenost zásahu do svého vlastnického práva a práva na podnikání, který shledávali v umístění silničního koridoru na svých pozemcích, a tedy možného budoucího vyvlastnění těchto pozemků.

Vlastnické právo k pozemkům bylo v daném případě předpokladem pro uplatnění práva na podnikání, jelikož právě na těchto pozemcích mají stěžovatelé vystavěné průmyslové haly, které užívají k podnikání.

Pokud krajský soud neshledal, že by umístěním koridoru na těchto pozemcích došlo k nepřiměřenému zásahu do vlastnického práva místních firem v průmyslové zóně Třebíče, bylo by nadbytečné, aby se samostatně zabýval přiměřeností zásahu do práva na podnikání, jelikož toto právo je v dané věci odvozené od práva dané pozemky vlastnit. Napadený rozsudek proto není z tohoto důvodu nepřezkoumatelný.

Pro projednávanou věc bylo podle Nejvyššího správního soudu podstatné, zda je vedení koridoru přeložky silnice I/23 v územním plánu řádně odůvodněno a zda město Třebíč při jeho vymezení dodržel požadavky zásady subsidiarity a minimalizace zásahu. Jak však správně připomněl krajský soud, odpůrce nemohl zohlednit pouze zájmy místních firem, ale musel se zabývat i dalšími zájmy.

Předpokládaná cena stavby je 4205,60 mil. Kč bez DPH. Odhadovaný termín zahájení výstavby obchvatu Třebíče je podle Ředitelství silnic a dálnic v roce 2027. Práce by měly trvat cca tři roky.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů