Útvar městského architekta nesouhlasí s prodloužením nájmu benzinky OMV Česko

Společnost OMV Česká republika, s.r.o. (dále jen OMV) je nájemce pozemků
na základě nájemní smlouvy ze dne 30.05.1994, tuto smlouvu dále upravuje dodatek č. 1 ze dne 21.02.1995, které uzavřela s Městem Jihlava a na těchto pozemcích provozuje čerpací stanici OMV Jihlava Okružní.

Nájemní smlouva byla uzavřena na třicet let do 30.05.2024, v současné době plánuje OMV Česká republika uskutečnit projekt rekonstrukce této čerpací stanice. K rekonstrukci by mělo dojít v průběhu příštího roku. Vzhledem k výši plánovaných investic by společnost OMV chtěla smluvně zajistili dobu pronájmu i po roce 2024. Nejlépe na dalších 15 let a to do konce roku 2035. Zároveň chce společnost OMV vyřešit pronájem pozemků o rozloze necelých sedmi tisíc metrů čtverečních.

S prodloužením nesouhlasí Útvar městského architekta Magistrátu města Jihlavy. Území je součástí projwktu Stříbrného údolí. Současná podoba čerpací stanice svým vzhledem a koncepcí odpovídá poloze na periferii města, nikoliv umístění ve významném rekreačním území u soutoku dvou řek a u hlavní osy největšího jihlavského sídliště. Jedná se o místo původního osídlení Jihlavy a v současnosti je nejvíce degradovanou a problematickou lokalitou Stříbrného údolí. Zachování stávající čerpací
stanice je v rozporu s Ideovou studií Stříbrné údolí, schválené zastupitelstvem města Jihlavy 4. 11. 2019.

V současnosti Útvar městského architekta prověřuje možnost zachování funkce čerpací stanice, ale změnu jejího uspořádání – zmenšení
zpevněných ploch, změnu organizace provozu, doplnění dalších funkcí (rozšíření občerstvení, servis jízdních kol apod.) tak, aby se čerpací stanice jak svým vzhledem, tak funkcí začlenila do svého okolí a současně přinesla větší přidanou hodnotu pro uživatele lokality. Jelikož se jedná o místo v nejstarší část města, u páteřní osy největšího jihlavského sídliště a v hlavní
rekreační zóně města – Stříbrném údolí, je takováto přeměna z periferijní benzinky více než žádoucí.

Útvar městského architekta doporučuje neprodlužovat nájemní smlouvu pro současnou podobu čerpací stanice a s prodloužením smlouvy počkat do doby vyjasnění její nové podoby.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů