(VIDEO) Obchvat Třebíče je podle soudu odůvodněn dostatečně a správně

Kraj Vysočina postupoval správně při stanovení Zásad územního rozvoje pro obchvat Třebíče. Krajský soud přezkoumával na žádost skupiny třebíčských podnikatelů a aktivistů úřední postup a vyjádřil se i k výtkám v žalobě proti Kraji Vysočina.

Žalobci argumentovali například tím, že zvolené řešení nebylo dostatečně variantní a zasahuje do jejich majetkových práv. „Pokud se týká informovanosti, pak jsme neshledali, že by Kraj Vysočina pochybil. Že by porušil stavební zákon pro tzv. „zkrácený postup“. Navrhovatelé nebyli zkráceni na svém právu podat připomínky,“ zaznělo v odůvodnění rozsudku.

Soud konstatoval, že postupu Kraje Vysočina není co vytknout. Informovanost ze strany samosprávy je věcí obce, kterou soudu nepřísluší komentovat. Mezi žalobci je i spolek Obchvat Třebíče, který měl sledovat situaci a informovat ostatní žalobce o možnostech podávat připomínky k návrhům na úředních deskách.

Soud přitakal námitce, že nebylo zpracováno variantní řešení obchvatu Třebíče. „To ale není nezákonnost pro kterou by bylo možné rozhodnutí o obchvatu zrušit,“ zaznělo v odůvodnění rozsudku. Povinnost zpracování variantního může být stanovena dotčenými orgány v průběhu správního řízení, v tomto případě ale požadováno nebylo. Žalobci mohli variantní řešení požadovat v průběhu správního řízení, ale neučinili tak.

Námitku, že variantní řešení obchvatu Třebíče měl vypracovat Kraj Vysočina označil soud za nefér, vzhledem k tomu, že variantní řešení se posuzuje už téměř desetiletí.

Soud zamítl i námitku nepřezkoumatelnosti, kdy hodnocení dopadů je řádně zdůvodněno. Přitakal myšlence, že k největšímu zásahu do životního prostředí dojde v lokalitě Borovina, která bude nejvíce zasažena hlukem. „Jsou ale navržena odpovídající kompenzační opatření,“ podotkl krajský soud.

Námitky žalobců přednesené v soudním řízení k dopravnímu řešení mají podle soudu zaznít v další fázi plánování obchvatu. „Kudy vést obchvat průmyslovou zónou nebo zda-li vést obchvat Lorenzovými sady nebo jaká protihluková opatření jsou záležitosti, které se neřeší na úrovni územního rozvoje. Na úrovni územního rozvoje se řeší, kudy ten koridor povede. Máme za to, že zvolené řešení bylo odůvodněno dostatečně správně,“ uvedl soud.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů