VÍME PRVNÍ: Jihlava odblokuje prodej Sberbank, opustí věřitelskou skupinu obcí

Statutární město Jihlava upouští od společné a koordinované i spolupráce s Krajem Vysočina a dalšími městy, které již oznámily připravenost vymáhat možné škody soudní cestou. „I my zvažujeme právní kroky a jednáme s našimi advokáty, protože jsme stejně jako kraj velmi nespokojeni s postupem insolvenční správkyně,“ upřesnil na podzim Petr Ryška, primátor Jihlavy (ODS).

Kraj Vysočina má za Sberbank přihlášeny pohledávky za více než 2,5 miliardy korun a stejně jako Jihlava a další množství věřitelů je výrazně nespokojen s postupem insolvenční správkyně.

Kraj Vysočina byl doposud v prozatímním věřitelském výboru, ale právě kvůli kritizovanému postupu už neusiloval o zvolení do stálého výboru. Počátkem roku 2023 avizoval změnu přístupu Kraje Vysočina hejtman Vítězslav Schrek, který je zároveň zastupitelem Jihlavy.

„Mým cílem je získat od Insolvenční správkyně pro Jihlavu a další města a obce informace o objemu peněz, že kterých bude třetí skupina věřitelů uspokojena, aby si mohli sami udělat propočet, že to skutečně bude avizovaný 90%,“ uvedl hejtman Schrek (ODS),

Velkým problémem pro město Jihlava v minulosti bylo, že pohledávky za Sberbank budou podle insolvenčního zákona uspokojovány ve třech skupinách. V první jsou uspokojovány nároky Garančního systému finančního trhu (GSFT) za platby, které uhradil na pojištěné pohledávky. Ve druhé skupině jsou nepojištěné části pohledávek fyzických osob, malých a středních podniků. A až v poslední skupině se budou uspokojovat pohledávky velkých právnických osob a také municipalit.

Města a obce tak budou uspokojovány teprve poté, co budou zcela uhrazeny pohledávky z předchozích dvou skupin. Případná sdělení, že se uspokojí pohledávky fyzických osob či malých a středních podniků, tedy vůbec nemusí souviset s tím, že by se uspokojily také municipality či větší podniky ve třetí skupině věřitelů. Je logické, že věřitel z první skupiny GSFT má primárně zájem na co nejrychlejším uspokojení své pohledávky.

Jihlava tak v podstatě vyslyšela varování insolvenční správkyně. „Pokud nedojde k dokončení prodeje úvěrového portfolia za uvedenou kupní cenu České spořitelně, bude nutné znovu otevřít jednání s potenciálními investory, okamžik prodeje se oddálí v čase a z indikací investorské komunity je vysoce pravděpodobné, že by kupní cena byla výrazně nižší,“ varovala insolvenční správkyně Jarmila Lužová.

Insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová podepsala s Českou spořitelnou smlouvu o smlouvě budoucí na koupi úvěrového portfolia banky v nominální hodnotě 47,1 miliardy korun. Kupní cena činí 41,053 miliardy Kč. Lužová předpokládá, že v případě úspěšného vypořádání prodeje v první polovině roku 2023 by mohlo dojít k výplatě pohledávek věřitelů formou částečného rozvrhu již ve druhé polovině roku 2023.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů