VÍME PRVNÍ: Kraj Vysočina zrušil stavební povolení cyklostezky v Jihlavě

Práce kvapná, málo platná! Záměr výstavby nové cyklostezky podél řeky Jihlavy nebyl projednán se všemi dotčenými osobami, proto Kraj Vysočina zrušil vydané stavební povolení v rámci přezkumného řízení. Stavební povolení získala Jihlava v rámci společného řízení, kdy o  stavebním záměru je možné vést jedno společné územní a stavební řízení.

Cyklostezka mezi ulicemi Mlýnská a Helenínská povede v prostoru za areálem firmy Plastikov korytem řeky a bude mít speciální založení. Cyklostezka je navržen v šířce tří metrů a celkové délce necelých devět set metrů. Předpokládané celkové náklady byly odhadnuty na osmnáct milionů korun.

V rámci stavby dojde k odstranění stávajícího zpevnění břehu řeky Jihlavy v místě budované opěrné zdi, dále dojde k odstranění stávajících oplocení zahrádek včetně oplocení , která se nacházejí na pozemku města Jihlavy a nejsou umístěna na hranici pozemků, dále budou odstraněny schodiště, která slouží zahrádkářům pro vstup do koryta řeky a jsou umístěna mimo jejich pozemky na pozemcích investora nebo Povodí Moravy.

Žádost o společné povolení nebyla městem Jihlavou řádně projednána s osobami, které stavební zákon označuje za účastníky o společném povolení, ať už se jedná o vlastníky staveb, které budou stavbou dotčeny, popřípadě s vlastníky sousedních pozemků a staveb, jejichž vlastnická práva by mohla být společným povolením dotčena.

Kraj Vysočina jako odvolací orgán konstatoval, že vydané společné povolení je v rozporu s právními předpisy.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů