VÍME PRVNÍ: Krajský soud musí znovu posoudit vhodné varianty obchvatu Třebíče

Nejvyšší správní soud musel dát stěžovatelům zapravdu, že krajský soud se dostatečně nezabýval proporcionalitou zásahu do jejich práv. Ačkoliv připustil, že k němu dojde, odkázal je ohledně posouzení minimalizace zásahu na následující řízení, aniž by vypořádal jejich námitku o možném vedení koridoru po pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že k zásahu do práv vlastníků dochází již omezením jejich pozemků územním plánem, a nikoliv až realizací určitého záměru.

Krajský soud sice v části napadeného rozsudku, ve které se věnuje otázce přiměřenosti zásahu do práv stěžovatelů, upozorňuje na zásadu soudní zdrženlivosti při posuzování opatření obecné povahy, nicméně opomněl, že i přes tuto zásadu musí správní soudy posuzovat, zda si pořizovatel územního plánu nepočínal zjevně svévolně či diskriminačně, zda úkoly a cíle, které prostřednictvím územního plánu naplňuje, jsou legitimní a zákonné a zda se v případě omezení vlastnických práv jedná o omezení v nezbytně nutné míře, vedoucí rozumně k zamýšlenému cíli a je činěno nejšetrnějším možným způsobem.

Krajský soud se tedy opomněl vypořádat s námitkou jiné „vhodnější“ varianty pro realizaci daného záměru, kterou stěžovatelé v projednávané věci výslovně navrhli.

Vyjádření města Třebíč zjišťujeme. Vedení města si vyžádalo rozsudek Nejvyššího správního soudu s tím, že o něm dosud neví.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů