VÍME PRVNÍ: Metrostav Infrastructure průtah Jestřebím nepostaví

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil výběrové řízení na zhotovení průtahu obcí Jestřebí na Jihlavsku. Výběrového řízení se zúčastnilo sedm firem, podle informací serveru Občasník nejlepší nabídku podala firma Metrostav Infrastructure.

Zadávací řízení bylo Krajem Vysočina a městem Brtnice zrušeno v lednu 2022. V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nebylo možné pokračovat v zadávacím řízení. Těmito důvody bylo obdržení neporovnatelných nabídek, protože účastníci zadávacího řízení ocenili položku „Pomoc. práce zajišť. nebo zříz.
objížďky a přístup cesty“ různě. Toto mělo vliv na výběr nejvýhodnější nabídky, protože různé ocenění této položky v důsledku ovlivnilo pořadí účastníků zadávacího řízení na prvních dvou místech
hodnocení.


Firma Metrostav Infrastructure se ovšem v květnu obrátila na Úřad pro ochranu veřejné soutěže s námitkou, že zrušení zakázky bylo bezdůvodné.

V době podání návrhu tedy mělo pro Metrostav Infrastructure význam věcné přezkoumání úkonů Kraje Vysočina a města Brtnice spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení. To se však změnilo 21. 6. 2022, kdy bylo firmě Metrostav Infrastructure pravomocně zakázáno mimo jiné uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek.

V antimonopolním úřadem právě šetřeném případě se stal návrh firmy Metrostav Infrastructure zjevně bezpředmětným v důsledku skutečnosti, že firma Metrostav Infrastructure v průběhu řízení o rozkladu pozbyla veřejné subjektivní právo na posouzení úkonu Kraje Vysočina a města Brtnice jako zadavatele spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení a s ním i aktivní legitimaci k podání k návrhu.

Stalo se tak na základě pravomocného rozhodnutí odvolacího pražského vrchního soudu: Největší česká stavební firma Metrostav a její dceřiná společnost Metrostav Infrastructure se nemohou po tři roky účastnit veřejných soutěží a plnit veřejné zakázky.

V takovém případě je bezpředmětné, aby Úřad či jeho předseda nadále přezkoumávali zákonnost rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, protože ať již by byl výsledek tohoto posouzení jakýkoliv, pro Metrostav Infrastructure by neměl žádný význam (případné uložení nápravného opatření by nevedlo k naplnění účelu správního řízení).

Pro Kraj Vysočina to znamená nečekané starosti. „Pokusíme se sehnat jinou stavební firmu, nestihneme stavbu zahájit v letošní stavební sezóně,“ podotkl náměstek hejtmana Miroslav Houška.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů