Žďár nad Sázavou najme nové odpadkové kontrolory

Řízení odpadového hospodářství města Žďáru nad Sázavou je nutné posílit tak, aby pověřený pracovník nebo pracovníci měli dostatek času a prostoru pro sledování, vyhodnocování, kontrolu celého systému, přípravu a realizaci přijatých opatření pro rozvoj systému odpadového hospodářství.

Pověření pracovníci by neměli zajišťovat úkony spojené s výkonem státní správy v oblasti odpadového hospodářství, zajišťované městem, a řešit jiné oblasti, ale měli by se zaměřit pouze na úkony spojené se zajištěním efektivního hospodaření s odpady ve městě.

Podle informací Občasníku by mělo dojít ke zřízení nové samostatné pozice pro nejméně jednoho pracovníka pro řízení, rozvoj a kontrolu systému hospodaření s odpady ve městě.

Žďár nad Sázavou potřebuje vyhodnotit možnosti zapojení živnostníků pro město. Zapojení je v novém zákoně řešeno obdobným způsobem jako doposud, tzn. na základě smlouvy, dle které město poskytuje původci
službu, ve smlouvě je stanovená cena této služby (může se odvíjet od násobků místního poplatku nebo být stanovena na základě cen služeb nakládání s odpady pro město). Vlastníkem a původcem odpadu od živnostníků se pak stává město. Město musí ale systém pro živnostenské odpady stanovit v obecně závazném systému o obecním systému OH. Rovněž tak musí přepracovat stávající smlouvy s podnikateli o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství.

I při kontrole živnostníků je potřeba počítat se zvýšenými personálními nároky a nárůstem administrativy pro město v zapojení i kontrole místníchj živnostníků, ať již bude nebo nebude v obecním systému stanovena
možnost zapojení se živnostenskými odpady. Přínosem může být alespoň částečné „očištění“ městského systému od nelegálních uživatelů a snížení nákladů s tím spojených a nárůst využitelných složek komunálního odpadu (v případě zapojení pouze využitelných komunálních odpadů od živnostníků).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů