Dan Mayer (ANO): Jihlava musí dostat svůj vodárenský majetek i své peníze

Daniel MayerOpoziční zastupitel Daniel Mayer má v jihlavském hnutí ANO na starosti problematiku vodárenství a péči o majetek města.

Jak vidíte současnou situaci ve vodárenství města Jihlavy?

Situace kolem SVAKu je pro naše hnutí trochu překvapující. Půl roku pozorujeme snahu Jihlavy o vyjednávání se SVAKem , která však bohužel nikam nevedla. SVAK nakonec zažaloval město v několika kauzách a předložil nesplnitelné podmínky – má-li toto být výsledek vyjednávání, pak se domnívám, že je vyjednávání pro Jihlavu fiaskem…Vyjednávání se SVAKem samozřejmě monitorujeme z dostupných materiálů a čekáme na informace od vedení města. Nastudovali jsme si situaci z dokumentů na webu města a z dalších podkladů, které se k hnutí ANO dostaly.

Co by jste doporučil vedení města Jihlavy?

Naše doporučení bude směřovat k tomu, aby město Jihlava se domohlo svých vlastnických práv a jednoznačně zamezilo do budoucna tomu, aby na našem městě někdo parazitoval a drze jej okrádal.  Několik let se vyjednávaloa nikam se to neposunulo. SVAK protiprávně používá už několik let majetek Jihlavy a je zřejmé, že dnes už není možné jít jinak než právní cestou. Vyjednávání s tímto partnerem jednání nikam nepovedou.

Přijal by jste nabídku posílit vodárenský tým vyjednavačů Jihlavy (primátor Chloupek, náměstci Kalina a Výborný)?

Určitě. Pokud by taková nabídka přišla, pak bych ji po konzultaci s členy našeho hnutí a naším zastupitelským klubem rád přijal. Domnívám se, že v takovéto kauze by měli být i zástupci opozice – myslím, že by to bylo dobré i pro stávající vedení města. Nicméně tato kauza se již přesunula spíše do právní roviny a to je záležitost pro právní zástupce města. Cílem veškerého snažení je, aby nikdo nepoškozoval zájmy města Jihlavy.

Tipnete si cenu vody od 1. července? Vzroste, klesne?

Chodí zvěsti o předražené vodě. Panují významné nejasnosti v cenové kalkulaci vody, kterou Vodárenská a.s. předkládá SVAKu. Doufám ve snížení ceny vody. Nakonec od toho město založilo svoji společnost JVAK – věřím, že vedení JVAKu by mohlo na tuto otázku odpovědět.

Kdo by měl občanům města vysvětlovat, zda cena vody je poctivá nebo předražená?

Z logiky věci JVAK jako městská firma. Jestliže si město založilo městskou společnost na provozování vodárenské infrastruktury, pak z logiky věci by to měl vysvětlovat JVAK. Statutární zástupci městské firmy by měli být schopni nám občanům města říci jak a z čeho je cena vody poskládána. A přijmout opatření ke zlevnění vody.

Už několik let Jihlava není ve SVAKu, ale nic podstatného se nezměnilo ve vlastnictví vodárenského majetku. Jak chápete tuto situaci?

Jsem tím pobouřen. Domnívám se, podobně jako kolegové z ANO, že zde někdo záměrně poškozuje město Jihlava. Rád bych měl informaci o tom, kdo tento stav způsobil a jak bude napraven. Město by mělo bezodkladně vymáhat vydání majetku a z případných pochybení dotčených osob vyvodit právní odpovědnost – mám na mysli především chování představitelů SVAKu.

Opozice přemýšlela o mimořádném zastupitelstvu už před několika měsíci. Vnímáte mimořádné zastupitelstvo jako válečnou poradu před právní bitvou?Nebo jednání o příměří?

Pro jednání o příměří hlasovat nebudu. To v prvé řadě. Nedomnívám se, že situace mezi SVAKem a Jihlavou by se dala označit za příměří. Někdo záměrně poškozuje Jihlavu v řádech desítek milionů korun ročně a to mě rozčiluje!Byli jsme rozhodnuti mimořádné jednání zastupitelstva iniciovat, jsem rád, že s tím přišla koalice – přál bych si nalézt společnou řeč v této věci se stávající koalicí. Současná situace je do budoucna neudržitelná. Na Jihlavě nesmí nikdo parazitovat.

Jaké podklady a informace budete potřebovat pro mimořádné zastupitelstvo?

Jedná se o komplikovanou a složitou kauzou s desítkami dokumentů. Právní kancelář města by měla připravit stanovisko podložené dokumenty, které si může zastupitel ověřit. Právní zástupce by měl definovat cíle a jednotlivé kroky, které k těmto cílům vedou. Také bych chtěl informaci o tom, jakým finančním rizikům město čelí v souvislosti s realizovanými dotačními projekty, které v minulosti řešily právě vodárenskou infrastrukturu. Pokud je mi známo, tak do konce roku musí město doložit vlastnická práva k této vybodované vodárenské infrastruktuře – pokud tak neučiní (například z důvodu toho, že danou infrastrukturu bude i nadále protiprávně vlastnit  SVAK, pak čelí významným rizikům vrácení dotací. Pokud je mi známo, jedná se o částky významně převyšující 100 mil. Kč.)

Máte informace o postojích jiných zastupitelských klubů?

Zatím nejsou na stole podklady a dokumenty. V momentě, kdy budou k dispozici bude možné o nich jednat.

Můžete přes Vašeho stranického předsedu a ministra financí Andreje Babiše zajistit pořádnou finanční kontrolu SVAKu?

To myslím, že ne.  Myslím, že úklid města bychom si měli zajistit sami! Nemyslíte?

 

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna