(DOKUMENT) Komunikace starosty Žďáru nad Sázavou s nemocným tajemníkem města

Mezi starostou města Žďáru nad Sázavou Martinem Mrkosem a nemocným tajemníkem města Janem Havlíkem se rozvinula bohatá korespondence po komunálních volbách. Šlo o řešení souběhu mandátu zastupitele, který získal tajemník Havlík jako lídr uskupení Změna 2018 a funkce tajemníka města.

Na konci ledna se kompletní vedení města pokusilo navštívit nemocného tajemníka a předat mu písemnou výpověď z funkce tajemníka. Tajemník výpověď skutečně převzal, vedení města ji po té stáhlo (více zde).

Dobrý den, (starosta tajemníkovi (4.1.2019)

V příloze najdete dopis, který Vám byl adresován doporučeně do vlastních rukou dne 17.12.2018 a který jste si nepřevzal. Přestože je dopis považován za doručený, projevuji tímto dobrou vůli, zasílám Vám jej emailem a žádám o bezodkladnou odpověď do úterý 8/1/2019, a to vzhledem k provozním potřebám Odboru životního prostředí.

————————————————-

Vážený pane starosto,                                          (odesláno tajemníkem 6.1.2019,9:08 AM)

děkuji za váš projev dobré vůle, protože o žádném dopise nevím, ani mi nebyl doručen. Škoda, že jste mne neupozornil na jeho existenci, když jsme se opakovaně potkali během mých vycházek ať již na Nový rok nebo přímo v budově úřadu. S ohledem na provozní potřeby odboru ŽP bych samozřejmě bez prodlení konal. Třeba se naše vzájemná komunikace  časem zlepší.

Nyní k obsahu vašeho požadavku:

  1. To, že mi nabízíte místa, u který nevíte, kdy budou volná není můj problém, ale vaše neznalost
  2. Vaše tvrzení, že „z nabídky jednoznačně vyplývá datum 1.2.2019 jako den změny pracovního zařazení“ pokládám za zásadní, protože ve vaší nabídce ze dne 23.11.2018 je uveden „předpokládaný nástup ke dni 1.2.2019“ což pro mne není jednoznačné a proto jsem se vás opakovaně na tento termín ptal.
  3. Vzhledem k výše uvedenému, formě, způsobu a obsahu komunikace ve věci mé rezignace a případného dalšího pracovního zařazení nemám pocit, že zaměstnavatel měl a má „upřímnou snahu“ o jakoukoliv dohodu, proto obsah posledního odstavce vašeho požadavku pokládám za formální a alibistický.

S ohledem na výše uvedené vám sděluji, že nemám zájem o další působení u zaměstnavatele města Žďár nad Sázavou a žádnou s předložených nabídek zaměstnání.

S upřímným přáním všeho dobrého a úspěchů v novém roce Jan Havlík

——————————————

Dobrý den pane Havlíku, (starosta tajemníkovi 10.1.2019 09:49:44h)

děkuji Vám za odpověď. Pokud vnímáte rezervy v mé komunikaci, vynasnažím se o zlepšení, určitě usiluji o elementární korektnost a věcnost. Kvalitu služeb pošty nebudu komentovat a v případné další komunikaci využiji tedy i dalších možností. Byť se na úřadě občas fyzicky objevíte, snažím se respektovat objektivní faktum – Vaši pracovní neschopnost.

S pozdravem a přáním klidných dní,

Ing. Martin Mrkos, ACCA

———————————————

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna