DOKUMENT: Relevantní připomínky členů pracovní skupiny zimáku

Server Občasník má k dispozici jako dokument relevantní připomínky členů pracovní skupiny k návrhu HC Logic. V dokumentu zcela chybí názor představitelů ODS jako opoziční strany, názor KSČM se do dokumentu dostal.

Relevantní připomínky:

Prokešová:

 • V navrhovaných variantách nemusí být nutně všechna místa k sezení
 • Varianty c a D upravit volatilně na C1 a C2 a D1 a D2 – druhou variantu rozšířit ještě o jednu podzemní parkovací etáž!

Ščerban:

 • Kapacita multifunkční arény min. 5000 diváku, z toho minimálně 3500 sedících
 • Doba realizace stavby max. 18 měsíců. Začátek v březnu jednoho roku a konec srpen následujícího
 • V hale by měla být tělocvična. Je zde 350 dětí, kteří pravidelně denně zde sportují. Pohybová aktivita dnes je na nízké úrovni, tělocvična je také potřeba.

Laštovička:

 • Doporučuje všechny varianty posoudit z hlediska šetrnosti vůči klidové zóně parku
 • Výběr projektanta. Zásadní problém vidím v různých pojmech uváděných v materiálu jako je architektonická soutěž a soutěž o návrh. Ve stavební praxi jde jen o jeden pojem a to je architektonická soutěž, která je soutěží o návrh. Architekti nemohou soutěžit jinak než v architektonické soutěži, která je jasně definovaná a profesně schválená. Často se arch. soutěž obchází zadáním souběžných studií různým architektonickým týmům – zde se ale nejedná o soutěž, studie nesmí být společně hodnoceny ani prezentovány.

Šlechtický:

 • Pokud se týká oznámkování vah nesouhlasím u investičních nákladů u varianty B (466 mil. Kč) se známkou 2, správně by měla být známka 3 jako u varianty C (478 mil. Kč).  Lhůta realizace je u variant A,B,C přibližně stejná, proto nesouhlasím s rozlišnými známkami B 2, C 3, D 4, známky by měly být sjednocené. Známky za případné nedodržení nákladů a termínů jsou zcela hypotetické a subjektivní, měly by být rovněž sjednoceny.

Kottová:

 • Veškerá  místa  k sezení  – při kapacitě 5 tis. diváků  pro Extraligu upravit i pro stojící  „ kotel „ – tzn. místa k sezení ubrat ve prospěch stojících
 • Multifunkce  –  zahrnutí rovněž  prostoru pro tlumočnické služby, dostatečné skladovací prostory, přístupnost WC z venkovního prostoru (parku)nezávisle na provozu haly
 • Bezpečnost – zahrnutí požadavku  Policie ČR  na samostatnou  „ kabinu“ s dokonalým pohledem na celu  plochu
 • Prověření  –   dopravní napojení  -reálnost  vjezdu do  haly s ohledem- na výšky  (doplnit řezy)
 • na stávající komunikace (doplnit vlečné křivky)
 • nutné definovat vyvolané  investice  (světelné výjezdy apod.)
 • definovat propojení se zimáčkem – hlavně podzemní parkování a kabiny.
 • Financování   –    Náklady na přípravu akce nezahrnují výkup a demolice  vedlejší budovy, definovat náklady za způsobenou ekologickou újmu (kácení), náklady na
 • dopravní opatření po dobu výstavby (troleje, odklon dopravy apod.). –  nelze  pokrýt rozpočtovou rezervou
  • Náklady na výstavbu HMA by neměly zahrnovat gastro vybavení (pouze přípravu, město pravděpodobně nebude provozovatel),
 • náklady na první vybavení (není upřesněno, co zahrnují – palubovka, turnikety, interiéry, zázemí VIP?)
 • Do investičních  nákladů  doporučujeme  zahrnout i náklady  na PD ve všech stupních  (15-20 mil.Kč )    – pokud s tím už ovšem zpracovatel takto nepočítal!…

Krutiš:

 • Prověřit dobu realizace na 18 měsíců – zřejmě u variant B C a D
 • Doložit kalkulaci provozních nákladů

Falta:

 • klub (hokej + kraso) potřebuje pro vlastní potřebu 15 šaten, které jsou obsazeny převážnou část roku
 • Dukla Jihlava je jediný klub z nižší soutěže, který má status AKADEMIE. Tento status nás zavazuje k povinnostem (viz. příloha), určité požadavky se dají dostatečně splnit při realizaci nové haly (jako velikost šatny atd.…)
 • přikláníme se a je pro nás velice důležité, aby samotná výstavba trvala na schůzce již zmiňovaných max. 18 měsíců, dle „analýzy“ obsazenosti ledové plochy budeme asi muset některá mužstva nechat hrát „domácí“ utkání na jiném stadionu

Mayer:

 • u varianty C je potřeba udělat dvojí modifikaci – respektive trojí:
  • C1 – zůstává nezměněna
  • C2 – zdvojnásobí se počet parkovacích míst oproti C1 o jednu další parkovací etáž pod stadionem
  • C3 – zdvojnásobí se počet parkovacích míst oproti C1 o jednu další parkovací etáž pod stadionem + se významně zredukuje počet míst k sezení ve prospěch míst k stání, tak aby se dosáhlo kapacity 5000 diváků (toto musíme udělat, abychom měli argumenty!)
 • U varianty D je potřeba udělat dvojí variantu:
  • D1 – stávající beze změny
  • D2 – zdvojnásobení parkovacích míst oproti D1 o další podzemní etáž
 • Vzhledem k tomu, že se ze všech stran ozývá, že varianta pro 5000 diváků musí být – město Jihlava je v situaci, kdy si může dovolit dát do haly max. 250 milionů (možná 300 mil…), pak by možná byla zajímavá i varianta A2 – kdy by se do oprav dalo 200 mil. Kč a stávající hala by se opravila „pořádně“ a zafixovala by se na dalších 20 let. Prosím vyjádřete se k této variantě.
 • Pošlete nám excelový soubor ve kterém se počítají „body“ pro každou investici – jde mi o možnost se zamyslet nad nastavením váhových kritérií. Tento dokument by měla k dispozici pouze Rada města!
 • Kapitola 9 – doplňte v dílčích nadpisech vždy „popis tradičního modelu apod. – pro laika je to potom zmatečné
 • U harmonogramu prosím prověřte lhůty na zpracování projektové dokumentace u varianty B – to se mi skutečně nezdá, že by se prováděcí dokumentace, případně změna stavby před dokončením v režimu design & build řešila 44 týdnů – domnívám se, že se to dá udělat za do kolem 6-7 měsíců!
 • Totéž prosím posoudit u varianty C a D – je tam 72 týdnů pro získání stavebního povolení a tendrové dokumentace – máte však pravdu, že těmto variantám by zřejmě předcházelo nekonečné dohadování o architektonické soutěži atd. – a to bychom byli v režimu let….

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna