(FOTO) Jihlava kupuje přístroje na záchranu života, mluvčí neznala důvod nákupu

Magistrát města Jihlavy nakupuje přístroje na záchranu života. Říká se mu defibrilátor a je schopen nastartovat činnost srdce elektrickým výbojem. Většina srdečních zástav (80 – 90%) je způsobena komorovou fibrilací (míháním) srdce, kterou je nutno co nejdříve léčit defibrilací elektrickým výbojem. Časná defibrilace je léčebným zásahem, kterou je dnes schopen provádět i laik za pomoci zvláštních přístrojů.

Správné použití těchto přístrojů  v praxi výrazně napomáhá přežití pacientů postižených primárně náhlou srdeční zástavou například z důvodu: infarktu myokardu, zhoubné arytmie, onemocnění koronárních tepen, při úrazu elektrickým proudem, podchlazení, utonutí, u některých typů otrav, úrazů atd.

Pokud lidské srdce není schopno plnit svou funkci kvůli nekoordinovaným stahům, může správnou činnost obnovit  silný elektrický výboj, aby se následně srdce mohlo pravidelně rozběhnout. Aby mohla být defibrilace úspěšná, musí být srdce schopno samostatné činnosti – nesmí být například příliš poškozeno infarktem.

Cena defibrilátoru se pohybuje v desítkách tisích korun, jihlavská radnice je nakupuje i s dětskými klíči. Důvod nákupu dvou přístrojů ovšem tisková mluvčí jihlavské radnice Aneta Hrdličková neznala.

Podle informací Občasníku dostane jeden defibrilátor výjezdová jednotka městských hasičů na Bedřichově. Druhý přístroj zůstane na radnici a několik desítek úředníků bude proškoleno v jeho používání. Vše bude v rámci školení první pomoci.

Defibrilátory objednané jihlavskou radnicí jsou typu AED, které slouží k laické resuscitaci při záchraně života. Laickou obsluhu navádí hlasové příkazy nebo pokyny na displayi přístroje.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna