Kraj Vysočina uznal vodárenské nároky Luk nad Jihlavou, o částce rozhodne později

peníze vodaKraj Vysočina vydal důležité mezitímní rozhodnutí ve kterém uznal nároky Luk nad Jihlavou na finanční vypořádání po odchodu ze Svazu vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko.

Krajský úřad při tom zdůraznil, že tímto rozhodnutím rozhodoval pouze o základu věci, tedy o samotné oprávněnosti nároku vystoupivší obce na finanční vypořádání, a dospěl k závěru, že tento nárok  je důvodný.

Luka nad Jihlavou si nárokují částku přes devadesát milionů korun, ovšem krajský úřad není přesvědčen o správnosti výpočtu nárokované částky.

Právní úprava dobrovolných svazků obcí v zákoně o obcích je bohužel velmi kusá a podrobnější úpravu vypořádání majetkového podílu (jeho náležitosti, způsob vypořádání apod.) neobsahuje vůbec.

Situaci kolem vypořádání  bývalých členů Svazu vodovodů a kanalizací pak komplikuje absence konkrétního způsobu majetkového vypořádání.  Krajský úřad dovozuje, že stanovy Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko předpokládají jak vypořádání majetkové, tak finanční, ač konkrétní způsob výpočtu finančního vypořádání neobsahují.

Krajský úřad odmítl argumentaci Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko,že absence speciální úpravy finančního vypořádání  části podílu by automaticky znamenala, že vystoupivší obec nemá nárok na absolutně žádné finanční vypořádání, jak v dosavadním průběhu řízení před Krajským úřadem tvrdil SVAK Jihlavsko jako odpůrce. Takový předpoklad by musel být v členských  stanovách výslovně uveden a členské obce by s ní musely být předem seznámeny.

Samotný výpočet finančního vypořádání bude podle krajského úřadu velmi komplikovaný, zejména co do složitosti a časové náročnosti. I z toho hlediska považuje krajský úřad za vhodné, rozhodnout mezitímním rozhodnutím a poskytnout tak účastníkům řízení prostor (a možná též větší ochotu) k hledání smírného řešení jejich sporu, který ani po letech od zániku členství navrhovatele v odpůrci není vyřešen.

Luka nad Jihlavou v létě převzaly do vlastních rukou provozování čistírny odpadních vod za asistence Policie ČR (více zde).

Kraj Vysočina jako správní orgán bude o celé záležitosti majetkoprávního vypořádání Luk nad Jihlavou dál a rozhodne například o zbytku věci včetně vznesených finančních nároků na náhradu nákladů řízení.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna