Pelhřimovský Domov pro seniory přemění jednolůžkové pokoje na dvoulůžkové, motivací jsou dotace

důchodciPelhřimovský Domov pro seniory zvolil strategii navyšování počtu klientů, aby získal vyšší dotace MPSV a Kraje Vysočina. Radní města Pelhřimova již schválili navýšení počtu klientů na 109 osob,  nicméně maximálně může být umístěno v plehřimovském Domově pro seniory112 osob. Při dalším navýšení kapacity obyvatel by už Domov porušoval materiálně-technický standard, který určuje minimální velikost jedno a dvoulůžkových bytů.

Vedení Domova pro seniory plánuje navýšit kapacitu tím, že na úkor jednolůžkových pokojů vznikat dvoulůžkové), čímž si zajistíme jak vyšší vyrovnávací platbu tak vyšší příjmy od klientů i vyšší dotace ministerstva a Kraje Vysočina.

Pokud se nepodaří posílit vlastní příjmy organizace, bude se Domov pro seniory potýkat s nedostatkem finančních prostředků a komfort života klientů proto bude snížen. Jako jedinou vhodnou strategii z ekonomického hlediska se nyní jeví navyšování počtu klientů. Radní města Pelhřimova o tom informovala ředitelka Domova Petra Kratochvílová.
,

důchodciAktuálně se pelhřímovský Domov pro seniory potýká s velkým tlakem ze strany žadatelů o pobytové služby ( ke 30.10. 2018 měl 269 podaných žádostí) což je způsobeno mimo jiné i zkreslenými představami žadatelů o tom, kdo může být do domova pro seniory přijat (myslí si třeba, že každý starý člověk).

Dalším problémem nedostatkem míst v pobytových službách obecně (např. LDN Humpolec pečuje o sociálně slabé klienty z celé ČR a sociální pracovnice posílají žádosti do všech okolních domovů).

Kapacitní problémy pelhřimovského Domova pro seniory jsou způsobeny i tím,  že některá města situaci svých seniorů dostatečně neřeší (např. obec Kamenice nad Lipou nemá ani vlastní domov ani dům s pečovatelskou službou a jejich senioři tvoří 20 % žadatelů v Pelhřimově).

Do pelhřimovského domova pro seniory se povinně přijímají osoby na základě posouzení jejich nepříznivé sociální situace. I tak ale čekací doba pro osoby v akutní potřebnosti (tj. rodina třeba plně pečuje doma o nepohyblivou osobu nebo osobu v těžké demenci) je 3 až 6 měsíců.

Průměrně může pelhřimovský domov pro seniory  přijmout do domova za rok cca 30 osob a doba přijetí je závislá na tom, jak se lůžka uvolňují.

Dalším problémem  fungování Domova pro seniory je nejasně vymezené rozhraní péče o dlouhodobě nemocné v celé ČR (rozhraní mezi zdravotními a sociálními službami). že  Téměř všechny Léčebny  dlouhodobě nemocných se snaží umístit své pacienty do domovů pro seniory a to navzdory tomu, že v domovech není možné zajistit takovou zdravotní péči jako je v nemocnicích (např. máme omezené množství úkonů, které mohou naše sestry provádět, lékařka je přítomna pouze dvě odpoledne v týdnu, nemůžeme třeba klienta zavodňovat pomocí infuzí, nebo mu poskytovat rehabilitaci..).

Proto vedení pelhřimovského Domova pro seniory přistoupilo  k tomu, že žadatele, kteří potřebují intenzivní zdravotní péči, zamítá z důvodu zdravotního stavu.

Pokud se zhorší zdravotní stav našeho klienta, může si s ohledem na svůj zdravotní stav, který konzultuje on nebo rodina s lékařkou, zvolit buď přesun do nemocnice, nebo paliativní péči u nás v domově. Řada klientů trpí současně tolika chorobami a jsou v tak vysokém věku, že velmi často volí namísto intenzivní nemocniční péče odlehčující paliativní péči a chtějí zůstat v domově.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna