Právní šlamastyka v Rantířově: Bude úředně anulován zkušební provoz galvanovny?

areál M-KovoObec Rantířov získala pochopení pro svou žalobu proti Kraji Vysočina u Krajského soudu v Brně a ziskala usnesení o odkladném účinku žaloby ve věci úředního povolení galvanovny.

V praxi to znamená zachovat současný stav věci do pravomocného rozhodnutí soudu. Soudní rozhodnutí nese datum 14.6.2017 a není proti němu možná stížnost. Jihlavský stavební úřad vydal 19.6.2017 rozhodnutí o povolení zkušebního provozu. S velkou pravděpodobností bude toto rozhodnutí anulováno nebo pozastaveno. Rozhodně budou muset úředníci respektovat soudní rozhodnutí a zařadit „zpětný chod“. To v praxi s velkou pravděpodobností znamená návrat věci do stavu v okamžiku soudního rozhodnutí.

Právnickým slangem Rantířov „hodil vidle“ do úředního procesu rozhodování o spuštění galvanovny.

Kraj Vysočina jako žalovaný zaujal k návrhu na přiznání odkladného účinku neutrální stanovisko a ponechal zcela rozhodnutí na uvážení soudu.

K soudnímu návrhu obce Rantířov se vyjádřila i firma, která žádala o povolení zkušebního provozu. Podle jejího vyjádření spuštěním zkušebního provozu obci Rantířov žádná neodstranitelná újma nevznikne. Naopak firmě hrozí postupem obce Rantířov existenční újma: absence pravomocného povolení by vedla k zahájení řízení o porušení rozpočtové kázně s následným odvodem ve výši poskytnuté dotace a penále.

Soudní rozhodnutí lze obecně očekávat někdy na konci prázdnin 2017.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna