Repete! Galvanovna v Rantířově má nové dodatečné povolení, bez problematických objektů

areál M-KovoGalvanovna v Rantířově má nové dodatečné stavební povolení vydané jihlavským stavebním úřadem. Původní stavební povolení bylo zrušeno Krajským soudem v Brně, neboť dle tohoto judikátu nebyl původně projednávaný záměr v souladu s územním plánem.

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy (resp. Magistrát města Jihlavy) nebyl v uvedeném soudním sporu žalovanou stranou a nebyl ani osobou zúčastněnou. Oficiálně se stavební úřad o existenci rozsudku, ve kterém bylo zrušeno i jeho rozhodnutí, dozvěděl od Krajského úřadu kraje Vysočina po nabytí právní moci rozsudku (leden 2018).

Předmět žádosti o dodatečné povolení stavby byl  stavebníkem změněn a upraven tak, aby byl v souladu s judikátem vydaným Krajským soudem v Brně. Objekty, které byly dle rozsudku Krajského soudu v Brně v nesouladu s územním plánem, nejsou předmětem projednávání před stavebním úřadem, protože je stavebník ze svého záměru vyloučil.  Z podkladů, které má k dispozici stavební úřad je zřejmé, že předmětem tohoto řízení v žádném případě není „galvanovna“ ani jiná podobná technologie, která by nasvědčovala legalizaci tohoto předmětu.

„Ještě jsem rozhodnutí stavebního úřadu podrobně nečetl, ale mohu potvrdit, že bylo vydáno. Má několik desítek stran,“ uvedl stavebník Tomáš Mičke.

Informací Občasníku o dodatečném stavebním povolení byl překvapen starosta Rantířova Tomáš Novotný.

„Naše právnička nám říkala, že musí začít nové stavební řízení. Tak asi zase pojedeme k soudu do Brna,“ naznačil starosta Novotný.

Stavební úřad nemá právo návrh stavebníka jakkoliv měnit nebo upravovat, má ale, stejně jako každý jiný správní úřad, povinnost seznámit účastníky řízení s podklady pro rozhodnutí a dát jim možnost se k podkladům vyjádřit.

Jediným účastníkem řízení, který se přišel seznámit s projektovou dokumentací a podklady žádosti byl pan František Daňhel, kterému byl umožněn náhled do projektové dokumentace, dokladové části a byl mu podrobně vysvětlen průběh úkonů ve správním řízení.

Jihlavský stavební úřad je přesvědčen, že všemi námitkami a připomínkami, které byly v průběhu řízení uplatněny účastníky, se vypořádal zodpovědně a svůj postup patřičně odůvodnil.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna