Toulky Vysočinou: Vzhůru do pohádkové říše ve městě nad středověkou lípou

Na rozhraní Vysočiny a jižních Čech najdeme Kamenici nad Lipou. Městečko dostalo své pojmenování podle prastaré lípy, vysazené v zámecké zahradě snad již roku 1248. Podle některých pramenů měla devatenáct vodorovných větví. Při úpravě zámku roku 1583 bylo celkového řešení teras zahrady podřízeno tomuto stromu. Při bouři roku
1824 byla její košatá koruna sražena bleskem. Dodnes z ní přetrvává torzo kmene se dvěma přízemními větvemi.

Zábava pro děti může být právě výprava k památné lípě nebo návštěva zábavního parku v Kamenici nad Lipou.

Lípa roste v zahradě dnešního zámku již od doby založení Kamenice nad Lipou. Pdle pověsti byl v tomto málo zalidněném a drsném kraji vybudován v r. 1248 hrad a při něm osada doložená v l. 1267 až 1278, později město. Prvními známými držiteli hradu byli příslušníci rodu Benešoviců. Z nich vynikl v první polovině 14. století věrný straník královny Elišky a rádce jejího syna krále Karla IV., Dobeš (Tobiáš) z Bechyně a na Kamenici, připomínaný v l. 1317 – 1347. Poslední člen tohoto rodu, Zbyněk (1379 – 1389), byl synovcem jihočeského myslitele
Tomáše ze Štítného. Od něhož si v r. 1318 pronajal statek Štítné.

Po skončení husitských válek zapsal král Zikmund r. 1437 Kamenici Janu mladšímu z Ústí. Po jeho smrti (po r. 1452) připadla Kamenice příbuznému Jindřichovi ze Stráže (+1466), po němž pak následoval jeho syn Jiřík (1457 – 1474). Sňatkem s Johankou ze Stráže dostal se na Kamenici Jan ze Šwamberka. Po Johančině smrti (r. 1495) prodal
Kamenici Vlachyňovi z Leskovce. Po smrti jeho nástupce, příbuzného Jana Leskovce (r. 1543) a jeho dcery Magdalény (r. 1546) se mezi četnými příbuznými rozvinul spor o kamincké panství. Skončil rozdělením pozůstalosti v r. 1549. Kamenické panství, totiž hrad s dvorem a vsi Metánov, Vlásenici, Lhotku, Rodinov, Žďár, Vlčetín,
Rosíčku, Pejhov (zaniklá), Vodnou, Bohdalín, Babín a dalších pět vesnic v té době pustých, převzal Zdeněk Malovec. Jeho syn Jan provedl přestavbu kamenického hradu v renesanční zámek vestavbou renesančních
arkád po obvodu dvora (r. 1583). S Janových synem Michalem vymřela r. 1606 malovecká větev na Kamenici.

Odměnou pro děti za rodinný výlet do Kamenice nad Lipou může být návštěva zdejšího zábavního parku pro děti. Patronem zábavního parku je skřítek Fábula, v zábavním parku bydlí i s čarodějnicí Popletou
nebo čertem Johnym.

FábulaPohádkové bytosti fungují jako průvodci zábavním parkem a starají se o dobrou náladu malých návštěvníků zábavního parku.

Za každého počasí spolehlivě zabaví nejen děti, ale i dospělé, kteří se společně přenesou do jedinečného světa zábavy a prožijí nečekaná dobrodružství a příběhy psané samotnou pohádkovou říší a jejími
obyvateli.

Vyzkoušet ,můžete únikovou hru „Útěk ze žaláře“, děti budou nadšené i z mini zoo s venkovskými zvířátky. Za zvířátky mohou vlézt po žebříku přímo do výběhu.

Není problém si půjčit pro dcerku pohádkový kostým a hrát si třeba na princeznu.

Letošní léto je ve znamení nekončících akcí pro návštěvníky zábavního parku! Můžete se těšit na týden princů a princezen, Staročeskou pouť, Kamenický hodokvas, průvod Krampus čertů a mnoho dalších.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna