VÍME PRVNÍ: Rantířov porazil Kraj Vysočina v bitvě o galvanovnu před Nejvyšším správním soudem

areál M-KovoVelké vítězství malé obce! Rantířov zvítězil v bitvě argumentů pro a proti výstavbě galvanovny v Rantířově. V posuzované věci bylo nutné při zvažování toho, co bylo možné zahrnout pod pojem „drobná výroba“ v dané lokalitě, uvážit také to, v jakém prostoru se provozovna galvanovny nachází a zohlednit v rámci interpretace územního plánu práva osob, jichž by se dodatečně povolovaná stavba mohla dotknout.

To se však v rámci správního řízení nestalo. Textová část územního plánu přitom výslovně nestanovila, co vše je možné do této charakteristiky zahrnout a jak v tomto směru územní plán vykládat. V posuzované věci přitom krajský soud dospěl k závěru, podle něhož nebyla dodatečně povolovaná stavba v souladu s územním plánem obce Rantířov.

„Na začátku sporu jihlavští úředníci stavebního úřadu chybně posoudili situaci a dnes jsou škody nedozírné i z pohledu firmy M-KOVO. Obec Rantířov upozorňovala investora, aby vyčkal se stavbou do konečného pravomocného rozhodnutí,“ řekl starosta  RantířovaTomáš Novotný.

„O tom, co bude dál musí rozhodnout krajští úředníci, jsem rád, že celou situaci nemusím řešit jako starosta obce. Jako starosta mám svých starostí dost,“ dodal Novotný.

Nejvyšší správní soud  plně souhlasil s krajským soudem, že stavební úřad pochybil, pokud žádosti o dodatečné povolení pro stavbu „Automatická linka alkalického zinkování a černění a zneškodňovací stanice odpadních vod“ v areálu provozovny společnosti M-KOVO vyhověl, ačkoliv z provedených důkazů bylo zjevné, že stavba je rozporná s územním plánem obce Rantířov. Protože uvedené pochybení nenapravil žalovaný Krajský úřad Kraje Vysočina, byla po právu rozhodnutí Krajského úřadu Vysočina i stavebního úřadu Jihlava krajským soudem zrušena.

Provozovna M-KOVO se nachází (poněkud nešikovně) v těsné blízkosti obytné zóny. Z historického hlediska tomu není možné nic vytknout; je též zjevné, že provozovna M-KOVO jistě procházela postupem let modernizací a řadou obměn, které si žádal postupný pokrok výrobních a technologických postupů a také celkové rozrůstání této provozovny.

Je také podle soudu samozřejmé, že firma M-KOVO má vůli svou provozovnu i dále rozvíjet.

Nelze však podle soudu připustit, aby důsledky těchto změn dopadly tíživě a v rozporu s legitimním očekáváním vyplývajícím z územního plánu na občany obce. Na jednu stranu je nutné i při přijímání změn či při přijímání nového územního plánu zohlednit prostorové uspořádání v dané lokalitě obce Rantířov, na stranu druhou je však potřeba vyvažovat zájmy jednotlivých osob, jichž se prováděné změny dotýkají. Na základě podobných východisek je pak nutno podle soudu přistupovat i k posuzování regulativů, jež z existujícího územního plánu pro umisťování staveb vyplývají.

„Ptají se mě i občané, co bude dál. Řízení se musí přehodit do režimu odstranění stavby,“ naznačil starosta Novotný.

Majitel firmy M-KOVO se chce o dalším postupu poradit se svým právníkem. „Zatím nevím, jak dál postupovat. Právní poplatky v rozsudku samozřejmě uhradíme,“ řekl majitel firmy M-KOVO Tomáš Mičke.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna