Vysočiná má Krajský akční plán do roku 2022

Kraj Vysočina spouští projekt s cílem vytvořit  Krajský akční plán (KAP) na podporu a zvýšení kvality vzdělávání na středních a vyšších odborných školách do roku 2022. Celkové finanční náklady jsou kolem pětadvaceti milionů korun, z vlastních prostředků Kraje Vysočina přes milion korun. Za sedmileté období budou zpracovány 2 krajské akční plány.

Cílem KAPu je zvýšení kvality vzdělávání ve všech úrovních a zajistit rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Financování projektu je zajištěno z finančních prostředku Operačního programu pro Výzkum, vývoj a vzdělávání.

. V rámci projektu KAP budou řešena témata:
– Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě;
– Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání);
– Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů;
– Rozvoj kariérového poradenství;
– Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání;
– Podpora inkluze;
– Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání);
– Podpora ICT;
fb– Konektivita včetně bezpečného internetu;
– Čtenářská a matematická gramotnost;
– Rozvoj výuky cizích jazyků;
– Obsah kurikula a jeho inovace.

Smyslem projektu je zajistit koordinované a systémové využívání prostředků z Operačního programu pro vědu, vzdělává VVV a vyhodnocování dopadu pro rozvoj vzdělávání na území kraje.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna