Wölfl (Luka nad Jihlavou): Rozhodnutí Krajského úřadu nepobere rozum zdravého člověka

Krajský úřad Kraje Vysočina zamítl nárok městyse Luk nad Jihlavou na vyplacení částky přes devadesát milionů korun i když mezitímním rozhodnutím uznal nárok Luk nad Jihlavou na finanční vypořádání.

Krajský úřad odmítl své rozhodnutí blíže komentovat: “ Vzhledem k tomu, že podávání jakýchkoli informací by mohlo ovlivnit průběh správního řízení, zdržíme se v této věci prozatím veřejných sdělení,“uvedla tisková mluvčí Eva Neuwirthová.

Starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölfl k důvodu zamítnutí požadavku Luk nad Jihlavou uvedl:

Ten důvod je prostý, a krajský úřad ho popsal jednou jedinou větou – Navrhovatel (městys Luka nad Jihlavou – poz. red.) pro vyčíslení svých nároků použil klíč, který nemá oporu ani v zákoně ani ve veřejnoprávní smlouvě, ve které má spor mezi účastníky svůj základ.
 
Přitom krajský úřad vydal čtyři měsíce předtím mezitímní rozhodnutí, že městys Luka nad Jihlavou má v souvislosti s ukončením jeho členství ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko právo na majetkové vypořádání jeho podílu.
 
Luka tedy mají právo na vypořádání, ale toto právo nemají, protože neexistuje klíč k výpočtu výše jeho nároku. To zdravému člověku rozum nebere. A našemu advokátovi taky ne.

Závěrem připojuji část usnesení Krajského soudu v Brně: „Představa žalovaného (Svaz vodovou a kanalizací JIHLAVSKO), že jediným nárokem, který žalobci (Městys Luka nad Jihlavou) v souvislosti s jeho ukončením členství v žalovaném náleží, je právo na uzavření smlouvy o finančním a majetkovém vypořádání (případně dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů), a že do doby uzavření takovéto smlouvy
žalovanému i nadále náleží právo hospodaření s vodohospodářským majetkem žalobce, je dle názoru odvolacího soudu zcela nesprávná, navozuje dojem svého druhu nevolnictví. Jejím důsledkem by byl (a v této chvíli zřejmě i fakticky je) stav, kdy odmítáním uzavření jiné, než jím připravené smlouvy žalovaný mohl svévolně prodlužovat dobu hospodaření s majetkem žalobce, a tedy pobírat i nájemné za
nájem i tohoto majetku společnosti Vodárenská akciová společnost a.s.“

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna