Jihlava oznámila záměr vodovodního připojení Želivky

Novostavba zhruba desetikilometrového vodovodu ze Štok do Jihlavy by měla získat pro Jihlavu a okolní města další zdroj pitné vody.

Stávající primární zdroj pitné vody vodní dílo Hubenov není v případě přetrvávajícího sucha a v budoucnosti pro zvyšující se počet obyvatel schopen zajistit potřebnou kapacitu surové vody. V částech města (např.
Zborná, Popice) je v době nedostatku vody (výrazné změny v tlakových poměrech ve vodovodní síti) nutno zajistit náhradní zásobování vodou.

Současně řeší město Jihlava nové lokality mj. pro bydlení, které z důvodu nedostatečné kvantity pitné vody, nedostatečného tlaku a chybějícím zaokruhováním vodovodní sítě není možné napojit do vodovodní sítě města Jihlavy. Je tedy nezbytné zaokruhovat a posílit stávající vodovodní síť a dobudovat přivaděč/hlavní větve v rámci města.

Může jít o obrázek mapa

Trasa záměru je vedena v městysu Štoky v místní komunikaci až k silnici I/38, poté potrubí povede kolem nově budované cyklostezky, jež končí za obcí Zvonějov. Zde vodovodní řad odbočí směrem na Antonínův Důl. Přes obec Antonínův Důl vede vodovod pod mostem dálnice D1 do Pávova. Na začátku Nového Pávova bude vybudována armaturní šachta na vodovodním přivaděči, která bude sloužit pro odbočku k vodojemu Pávov. Dále řad vede přes obec Pávov, před Pávovským rybníkem odbočuje do
lesa a lesní cestou vede do obce Zborná. Před Zlatým potokem řad odbočí v lesní cestě a následně chatovou kolonií k vodojemu Zborná. Před sjezdovkou přiváděcí řad odbočí po lesní cestě k vodojemu
Lesnov a odtud k plánovanému vodojemu Bukovno.
Trasa je z větší části navržena ve stávající trase vodovodu vedoucího z Antonínova Dolu do Nového Pávova.

Zároveň je trasa navrhována ve stávající podobě i z důvodu majetkoprávního projednání (tedy co nejvíce na pozemcích města Jihlava) a také z důvodu její délky (co nejkratší trasa k budoucímu
vodojemu Bukovno).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů