(ANALÝZA) Nedaňové příjmy Jihlavy ovlivní pomoc živnostníkům a firmám

Výše nedaňových příjmů je ovlivněna snahou města snížit dopad koronaviru na živnostníky a firmy, a to i ve vazbě na obchodní společnosti jím vlastněné. Plošně došlo k prominutí dvouměsíčního nájemného
(březen, duben) u nebytových prostor, což má dopad do rozpočtu ve výši 2,7 mil. Kč.

Ze strany nájemce kina Dukla byla podána žádost o prominutí nájemného za stejné období ve výši 44 826 Kč bez DPH. S ohledem na doporučení majetkové komise byl předložen také návrh na vzdání se práva na valorizaci nájemného u části městských bytů, u kterých je ve smlouvě uvedena tzv. „inflační doložka“ (navýšení pro rok 2020 o 2,8 %). Dopad tohoto opatření do rozpočtu je vyčíslen na 0,7 mil. Kč.

Další opatření se týkají obchodních společností města, a to konkrétně prominutí nájmu Prádelen a čistíren Jihlava za 1. a 2. kvartál 2020 ve výši 1 656 260 Kč, prominutí nájmu Správy městských lesů Jihlavy za 2., 3. a 4. kvartál 2020 ve výši 723 127,50 Kč a ponechání podílu na zisku obchodním společnostem (Prádelny a čistírny Jihlava, Služby města Jihlavy), a to v souhrnné výši 3,9 mil. Kč. Problematika vyplacení dividend v případě
Jihlavských kotelen je dle jednatelky společnosti aktuálně v řešení, s ohledem na zásadu opatrnosti Jihlava počítá se snížením o 50 % na částku 4 mil. Kč. Ostatní obchodní společnosti ani příspěvkové organizace prozatím odpuštění nájmu nepožadují.

U některých příspěvkových organizací však s ohledem na jejich dočasné uzavření bude nezbytné navýšit provozní příspěvek z důvodu propadu příjmů (zejména ZOO Jihlava v řádech jednotek mil. Kč).
Naopak u některých položek bylo při tvorbě rozpočtu s ohledem na zásadu opatrnosti přihlédnuto k pesimistické variantě, nicméně vzhledem k odhadovanému vývoji je v současné době reálné jejich přeplnění (např. úsekové měření). V dalších letech očekává Jihlava postupný nárůst nedaňových příjmů a to z důvodu, že odpadnou mimořádná opatření.
Celkový výpadek nedaňových příjmů by se dle analýzy mohl pohybovat okolo 13,7 mil. Kč.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů