Časový harmonogram začátku těžby uranu na ložisku Brzkov

Záměr těžby uranu na ložisku Brzkov Horní Věžnice není zcela novou hornickou činností na rozhraní jihlavského a žďárského okresu . Navazuje na předběžný a podrobný geologický průzkum hornickými pracemi v letech 1981-1990. Základní provozovna se předpokládá v lokalitě Brzkov a Česká Jablonná, provozovna bez stále obsluhy pak v lokalitě Horní Věžnice. Hlavní doprava bude soustředěna na silnici Brzkov-Přibyslav, doprava uranové rudy bude prováděna v uzavřených kontejnerech na nádraží v Přibyslavi, kde budou kontejnery přeloženy na vlakovou soupravu s cílovou distancí vlečka DIAMO s.p. GEAM Dolní Rožínka.  Lze předpokládat požadavky na údržbu předmětné komunikace z titulu zvýšeného používání.

Vzhledem k charakteru záměru lze očekávat v procesu „Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (studie EIA)“ značný negativní postoj obyvatelstva v okolí.

fb

Očekávaný časový harmonogram:

Název procesu (orientačně měsíc a rok schválení)

1. Aktualizace surovinové politiky státu 06/2015

2. Rozšíření chráněného ložiskového území 08/2015

3. Stanovení průzkumného území 10/2015

4. Schválení projektu geologického doprůzkumu 12/2015

5. Zpracování projektu pro územní rozhodnutí 08/2015

6. Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) 10/2016

7. Schválení územního rozhodnutí 09/2017

8. Rozhodnutí vlády o formě financování výstavby dolu 01/2018

9. Řešení střetů zájmů 06/2018

10. Návrh a stanovení dobývacího prostoru 08/2018

11. Zpracování projektu na výstavbu a provoz dolu (+POPD) 10/2018

12. Stavební povolení k výstavbě dolu 12/2018

13. Povolení k hornické činnosti pro ložisko Brzkov 03/2019

14. Ostatní potřebná povolení (odběr výbušnin, úprava rud, radiační ochrana) 06/2019

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů