Čechovy sady se mají proměnit na novou čtvrť Velkého Meziříčí

Ze severu je Velké Meziříčí uzavřeno dálnicí, hlavní rozvojový směr města je směrem na jih. Na jihu města jsou vhodnou lokalitou „Čechovy sady“. Tady by měla vzniknout nová čtvrť města pro zhruba tři tisíce obyvatel.

Vedení města Velké Meziříčí už zadalo studii proměny Čechových sadů na lokalitu pro bydlení. Jedná se o budoucí novou obytnou čtvrť města s poměrně intenzivní zástavbou, avšak v blízkosti je území protnuto krajinnými strukturami podél severní části řešeného území. Pokud se tyto krajinné struktury podaří propojit a zprůchodnit pro pěší, vznikne unikátní typ urbanizovaného území propojeného přímo plochami zeleně i stávající zástavbou.

Zásadním cílem je především dosáhnout nejefektivnějšího využití plochy k plnění její funkce, tedy k bydlení s podpůrnou funkcí veřejného prostranství doplněné občanskou vybaveností a následně vhodné uzpůsobení veřejného parku obyvatelům města.

V územní studii bude řešena uliční síť se stanovením veřejného prostranství, budou stanoveny objemové limity pro jednotlivé navržené parcely. Také bude navržena optimální organizace provozu v území (infrastruktura, umístění staveb/objektů, veřejné prostory).

Studie vyřeší dostatečnou kapacitu parkovacích stání. Parkovací místa pro trvale bydlící obyvatele budou integrována do jednotlivých objektů, případně na vlastní pozemky (na jedné parcele budou umístěna dvě parkovací stání). Doplněny budou interakční prvky zeleně podél komunikací. V území musí být zajištěna návaznost sítí technické infrastruktury; územní studie určí napojovací body, trasy a potřebné kapacity jednotlivých sítí; nová vedení inženýrských sítí nebudou vedena vzduchem, ale pod zemí.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů