Magistrát Jihlavy brání revitalizaci soukromého bytového domu

Spor o podobu revitalizace soukromého panelového domu na sídlišti Kollárova a úředníky Magistrátu pokračuje. Útvar městského architekta nechce povolit vyměnit stávající balkony za betonové lodžie.

„V rámci regenerace domu doporučujeme stávající balkony opravit a v případě nutnosti vyměnit zábradlí za typově podobné (subtilní kovové ideálně z pásoviny – v souladu se statickým posouzením – lze po konzultaci s městem řešit jinak),“ stojí ve stanovisku  Útvaru městského architekta.

Negativní postoj úředníků Magistrátu k lodžiím však plyne zejména z jejich přímého rozporu s již popsaným architektonickým charakterem domů (jemný hladký „brusel“ vs. robustní prefabrikované konstrukce s přiznanými prvky, nové cizorodé hmoty na domě), ale také z důvodu sociální izolace domů – nekomunikace lodžií s veřejným prostorem. Namísto otevřených balkonů, ponechávajících volné pohledy z oken, lodžie příslušné místnosti vůči okolí zcela uzavřou. Lodžie také nejsou podmíněny technickými důvody, jak podle úředníků Magistrátu manipulativně naznačovala média, možných řešení je i dle statického posudku celá řada.

Předsedkyně Sdružení vlastníků bytových jednotek Monika Mutlová se již ústně dozvěděla negativní stanovisko Magistrátu. Termín pro čerpání dotací na revitalizaci domu je do konce listopadu. Sdružení vlastníků bytových jednotek tak hrozí ztráta dotace vzhledem k postoji úředníků Magistrátu.

Předmětný blok dvou bytových domů Kollárova 26 – 28 je součástí souboru 5 deskových dvojdomů a 5 bodových domů z přelomu 50. a 60. let, rozloženého kolem budovy Základní školy na ulicích Kollárova a U Cihelny severně od páteřní ulice Sídliště II. Vzezření domů odpovídá zjednodušené strohé podobě bytových domů předchozích let – robustní pravoúhlé solitéry s břízolitem omítanou fasádou a pravidelným rastrem pěti typů oken (dvojkřídlé, trojkřídlé, balkonové, francouzské na mezipodestách schodiště a sklepní přisvětlovací). Charakteristickými prvky domů jsou subtilní desky balkonů s kovovým zábradlím z pásoviny, které se opakuje také u francouzských oken na schodišti, dále subtilní zužující se stříšky nad vstupy, zešikmená střešní atika na kratších stranách domů, v dálkových pohledech se uplatňuje také nástřešní strojovna výtahu s plochou střechou a přestřešením vstupů konzolou se šikmým náběhem. Jednotná byla v souboru také barevnost – dům je omítnutý břízolitem, který je v čelech a v plné boční části přední fasády probarven do červena (resp. do žluta).

Specifikem dvojdomu Kollárova 26 – 28 je orientace přední fasády k ose mezi Základní školou a páteřní komunikací Sídliště II, tato osa je podtržena zdvojenou komunikací a komponovanou výsadbou stromů ve středním páse.

Z 10 domů daného typu v souboru mají dnes pouze 3 nevhodné střešní nástavby, balkony jsou zatím na všech domech původní. Cílem města je uchovat architektonické kvality tohoto souboru bytových domů a nalézt cestu, jak bytový dům Kollárova 26 – 28 regenerovat pro potřeby investora (SVJ) při zachování charakteristických prvků domu.

AKTUALIZOVÁNO: Podle lídra opozice Radka Popelky (ANO) si Útvar městského architekta získal pověst novodobé inkvizice (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů