DOKUMENT: Dopis spolku Transparentní doprava zastupitelům města Třebíč

Server Občasník má k dispozici text dopisu spolku Transparentní doprava k výběrovému řízení na veřejnou dopravu v Třebíči – dopisdotrebice.

Reakce města Třebíč je zde .

Stanovisko Nadačního fondu proti korupci:

„Uvedená zakázka je po mnoha stránkách velice podezřelá. V zadávacích podmínkách jsou uvedené požadavky, které vzbuzují dojem, že jsou šité na míru jednomu dopravci. Zvlášť podezřelý je i fakt, že vysoutěžená cena zakázky je téměř o 200 milionů Kč vyšší oproti předpokládané hodnotě, kterou stanovil zadavatel. Těžko lze zde hovořit o veřejné soutěži, když se logicky nakonec přihlásila pouze 1 společnost. Je to jako byste byl sám na startu a úkolem by bylo doběhnout do cíle jako první. Případ by rozhodně měli posoudit kriminalisté.“

Janusz Konieczny, analytik Nadačního fondu proti korupci.

„Pocity jsou jednoduché, i takto může vypadat předvolební boj. Tento způsob  se mi velmi hnusí.“

Pavel Pacal, místostarosta Třebíče

„Výběrové řízení a uzavření smlouvy na provozování městské autobusové dopravy v Třebíči bylo provedeno velmi nešťastně a město promarnilo velkou šanci na efektivní zadání této strategické služby. Nechci spekulovat o neschopnosti těch, kdo tendr připravovali nebo snad o cíleném záměru, ale některé podmínky výběrového řízení byly už od začátku nesplnitelné (dodací lhůty nových autobusů, krytá stání apod.). Toto bylo potvrzeno i tím, že byla podána jen jediná nabídka. Nejpozději v té chvíli mělo město tendr zrušit, podmínky narovnat tak, aby bylo možné soutěžit a soutěž vyhlásit znovu. Takto bohužel zůstává mnoho otazníků a jistá pachuť. A v neposlední řadě zejména přímý dopad na občany města, pro které bude mít toto zvláštní výběrové řízení dopad v podobě zdražení jízdného bez objektivního zdůvodnění a možnosti srovnání s alternativní nabídkou.“

Jakub John, místopředseda ODS Třebíč

„Veřejná zakázka na provozovatele MHD v Třebíči podle našeho názoru jednoznačně nahrává stávajícímu dopravci a diskriminuje ostatní uchazeče. Již na setkáních pracovní skupiny zastupitelů, která měla připravit podmínky a podobu veřejné soutěže, jsme upozorňovali na některé záležitosti. Jednalo se například o dodací lhůty na vozidla MHD, technické a technologické požadavky nebo dobu platnosti smlouvy. Následně naši zástupci na toto téma hovořili také na jedná zastupitelstva, kde vyjádřili obavu nad zadávací dokumentací. Většina těchto věcí byla následně po vyhlášení vítěze soutěže ostatními potenciálními účastníky kritizována jako znevýhodňující. Už samotný fakt, že se do výběrového řízení přihlásil jediný zájemce, stejně jako před osmi lety, je velmi podezřelý. Podle zákona o veřejných zakázkách měl objednavatel, vedení města, plné právo soutěž zrušit a vypsat novou. Rozhodnutí o přijetí jediné nabídky je o to závažnější, že nabídnutá cena za služby je dokonce vyšší než očekávaná. Jediným správným řešením je zrušení veřejné zakázky a vypsání nového, transparentního výběrového řízení, ve kterém nebudu žádné z(ne)výhodňující podmínky.“

opoziční zastupitel Jaromír Barák, Třebíč Občanům!, Změna pro Vysočinu

„Nepřísluší mi obecně komentovat úkony samosprávy. Nebyl jsem u výběrového řízení města Třebíč na dopravce MHD, mám informace jenom z médií. Vysoutěžená cena se mi zdá hodně nadstandardní. Pokud je v podmínkách veřejné zakázky „kryté stání“, kterou splňuje pouze stávající partner, pak si myslím, že jde o diskriminační podmínku“.

Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro dopravu

Odpověď města Třebíč najdete zde, odpověď spolku na odpověď Třebíče najdete zde.

Reakce a stanoviska zastupitelů Třebíče zjišťujeme.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů