(DOKUMENT) Memorandum o spolupráci měst Vysočiny k dosažení tarifní integrace IDS JMK

Město Bystřice nad Pernštejnem zastoupené Ing. Karlem Pačiskou, starostou města, město Nové Město na Moravě zastoupené Michalem Šmardou, starostou města, město Třebíč zastoupené: Mgr. Pavlem Pacalem, starostou města a město Žďár nad Sázavou zastoupené Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města

uzavírají Memorandum o vzájemné spolupráci k dosažení tarifní integrace
smluvních měst do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále též jen Memorandum)

Čl. I.
PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají Memorandum o spolupráci jako svobodný výraz vůle prohlubovat vzájemné vztahy a spolupráci v řešení společného zájmu a postupu pro tarifní zapojení jednotlivých MHD a příslušných úseků vlakových relací (rychlíky, spěšné a osobní vlaky) do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále jen „IDS-JMK“).


Cílem tohoto Memoranda je zajistit občanům měst, které Memorandum uzavírají, lepší spojení a dostupnost zaměstnání, škol, zdravotnických zařízení a dalších institucí v Brně a okolí, ke kterému města mají přirozenou geografickou spádovost. Tímto se umožní zvýšit
podíl veřejné hromadné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy při cestách mezi smluvními městy a brněnskou městskou aglomerací.

Čl. II.
OBLASTI SPOLUPRÁCE

Spolupráce měst, které Memorandum uzavírají, usilují o to, aby současně:

Byla integrována železniční osobní přeprava v úseku vlakové relace ze stanice Tišnov až do stanice Žďár nad Sázavou v plném rozsahu obou tratí (přes Nové Město na Moravě i přes Křižanov), a to včetně rychlíkových spojů.
Ve městě Bystřice nad Pernštejnem a souvisejícím regionu zůstala zachována integrace MHD v IDS-JMK, která je nyní časově omezena.
Ve městě Nové Město na Moravě byla MHD zaintegrována do IDS-JMK s tím, že budou zaintegrovány i úseky relací vlakových spojů, obsluhujících železniční tarifní body ve městě.

Proběhla Integrace linky R11 a S11 v úseku Náměšť nad Oslavou – Třebíč do systému IDS-JMK jako dojezdová zóna systému IDS-JMK.

Ve Městě Žďár nad Sázavou byla zaintegrována MHD a s tím i příslušný úsek rychlíkové linky mezi Brnem a železniční stanicí Žďár nad Sázavou.

Čl. III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Memorandum nenahrazuje majetkoprávní ani finanční závazky, je ale základním dokumentem pro budoucí spolupráci ve všech oblastech, vedoucích k realizaci záměrů.
  2. Memorandum je vyhotoveno ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů